0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 61:2013 deel B

Voorwoord

Voorwoord

In nauwe samenwerking tussen CUR en SBR verscheen in 1998 de gezamenlijke uitgave (CUR-Aanbeveling 61/SBR 299) ‘De kwaliteit van voegen in metselwerk’. In dit rapport werd niet alleen informatie over voegwerk in metselwerk gegeven, maar door deel 2: CUR-Aanbeveling 61 ‘Het voegen van metselwerk’ werd ook voorzien in de behoefte aan regelgeving op het gebied van voegwerk in metselwerk. In de Aanbeveling werden onder meer eisen gegeven voor de samenstelling, de levering en de vervaardiging van voegspecies voor voegwerk in metselwerk, alsmede voor de uitvoering en controle van voegwerk in metselwerk.

In de jaren daarna is veel ervaring opgedaan met dit voorschrift. In 2012 hebben CURNET en de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) besloten om CUR-Aanbeveling 61 te evalueren en aan te passen aan de huidige stand der techniek. Tevens is besloten om richtlijnen op te nemen voor het hydrofoberen van metselwerk

CUR-Aanbeveling 61 is opgesteld door CUR-Voorschriftencommissie 98 ‘Herziening CUR-Aanbeveling 61 Voegen van metselwerk’. Bij het verschijnen van deze Aanbeveling was commissie VC 98 als volgt samengesteld:
S. Kemper (voorzitter), mr. R.F. Houbaer (secretaris), ing. J.A.G. Koek (rapporteur), dr. Ir. J. Blaakmeer, ing. A. Buijze, G.J. den Daas, G. Danneberg, ing. J. van de Eeze, H.A.J.G. van den Heuvel, W. Haverhals, ing. P. Kuindersma (corresponderend lid), ing. A. Mooiman, drs. E. Vega (coördinator), ing. G. Nijman, N. Pel, E. Seinen, G. Takkenkamp.

De Algemene Voorschriftencommissie ‘Metselwerk’ stemt in met deze CUR-Aanbeveling.

Met het verschijnen van CUR-Aanbeveling 61:2013 ‘Het voegen en hydrofoberen van metselwerk’ komt CURAanbeveling 61 ‘Het voegen van metselwerk’ (1998) te vervallen.