0
CUR Aanbeveling 72

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 72:2011

Inspectie en onderzoek van betonconstructies

CUR-Aanbeveling 72:2011 heeft betrekking op betonconstructies in de operationele fase en de beheerfase, ongeacht de functie van de betonconstructie.

De CUR-Aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor het inspecteren en onderzoeken van schade en schadeprocessen aan betonconstructies. Verder behandelt de CUR-Aanbeveling de schadediagnose van de betreffende betonconstructies, inclusief een prognose van de schade-ontwikkeling voor een periode van maximaal 10 jaar.

Deze CUR-Aanbeveling bevat geen adviezen ten aanzien van te nemen onderhoudsmaatregelen en bijbehorende kosten, heeft geen betrekking op de beoordeling van de vloeistofdichtheid van betonconstructies en heeft evenmin betrekking op het beoordelen van de veiligheid van betonconstructies.

Met de publicatie van deze tweede, herziene versie van CUR-Aanbeveling 72, is de eerste versie van 2000 vervallen.


Meer over inspectie van
betonconstructies en kunstwerken?

Neem dan een kijkje in de publicatie
CUR-Aanbeveling 117:2015 Inspectie en advies van kunstwerken.

Of in 
CUR-Aanbeveling 118:2015 Specialistische instandhoudingstechnieken van beton.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer AA072
Jaar 2011