0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 89

Voorwoord

Voorwoord

Deze CUR-Aanbeveling geeft aan welke procedure bij het ontwerpen van betonsamenstellingen moet worden gevolgd om het optreden van schade door de alkali-silicareactie (ASR) te voorkomen. ASR is een chemische reactie tussen de alkaliën in het beton en sommige toeslagmaterialen. De reactie kan leiden tot afname van de mechanische eigenschappen van het beton en tot scheurvorming. Schadelijke ASR kan alleen optreden als tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • er moet blijvend of periodiek voldoende vocht in het beton aanwezig zijn;
  • er moeten voldoende alkaliën in het beton beschikbaar zijn (effectief ten behoeve van een ASR);
  • het toeslagmateriaal moet ASR-gevoelig zijn

Betonsamenstelling en cementkeuze zijn van directe invloed op het effectieve alkaligehalte van het beton. Het risico op schade door ASR kan op eenvoudige wijze tot een verwaarloosbaar laag niveau worden teruggebracht door een juiste keuze van de betonsamenstelling en/of cementsoort.

In deze CUR-Aanbeveling wordt er van uitgegaan dat eerst via de betonsamenstelling (milieus droog of vochtig zonder alkaliën) of de cementsoort (in de overige milieus) wordt geprobeerd de kans op het optreden van schadelijke ASR te minimaliseren. Hiervoor worden richtlijnen gegeven, waaraan in Nederland de meeste betonsamenstellingen zonder meer voldoen. Voldoet de betonsamenstelling en/of cementsoort niet, dan dient de ASR-gevoeligheid van het toeslagmateriaal te worden beoordeeld. Deze CUR-Aanbeveling geeft richtlijnen voor de daartoe te volgen procedures en omschrijft in detail de beproevingsmethoden. In bijzondere gevallen zal als gevolg van de uitkomst van de beoordeling van het toeslagmateriaal, de betonsamenstelling moeten worden aangepast. In CUR-rapport 2003-1 ‘Alkali-silicareactie in beton. Achtergrondrapport bij CUR-Aanbeveling 89’, is de informatie opgenomen op basis waarvan deze CUR-Aanbeveling is opgesteld.

De Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 62 ‘Alkali-silicareactie in beton’. Op het moment van verschijnen van deze herziene Aanbeveling was de samenstelling van CUR-voorschriftencommissie 62 als volgt: ing. R.T. de Vree (voorzitter), ing. N.J.F. Vonk (secretaris/rapporteur tot 1-1-2005), drs. R. Haverkort (secretaris/rapporteur vanaf 1-1-2005), ing. P.J.C. van der Aar, ir. J.D. Bakker, J.W. van den Berg, ir. G. Chr. Bouquet (MICT), dr. M.A.T.M. Broekmans (corresponderend lid), ir. W.A. de Bruijn, P.W.J.M. Creemers, W.A. Dieleman, dr. J.B.H. Jansen, H.A.P. Kouwenhoven, dr. T.G. Nijland, H.A. Rijnsburger, ing. R. Sagel, H.H.M. Soen, H.J. Strijdonk, drs. E. Vega (coördinator), W. Buist (mentor).

Deze Aanbeveling is goedgekeurd door NEN/CUR-commissies 353 039 / VC 12 ‘Beton’ en 353 154 01/ VC 13 ‘Toeslagmaterialen en vulstof voor beton en mortel’ en vervangt CUR-Aanbeveling 89 (eerste uitgave, 2002).