0
CUR Aanbeveling 99

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 99:2012

Strokenvloeren

CUR-Aanbeveling 99:2012 voorziet in de behoefte aan een algemeen bruikbare methode voor de berekening van strokenvloeren. Hierbij is voor het bepalen van de krachtsverdeling in strokenvloeren gebruikgemaakt van een evenwichtsmethode waarbij een strokenvloer geschematiseerd wordt als een stelsel van liggers. Het voordeel hiervan is dat daardoor veelal gebruik kan worden gemaakt van de rekenprogrammatuur die bij veel bedrijven, ingenieursbureaus en bouwtoezichten wordt gebruikt. Indien de constructie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de beschreven evenwichtsmethode aanzienlijk worden vereenvoudigd.

Deze CUR-Aanbeveling bevat tevens aanvullende eisen en bepalingsmethoden bij NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB:2011 voor het constructief ontwerp van strokenvloeren. De CUR-Aanbeveling geldt voor overwegend statisch belaste strokenvloeren, zowel monoliet als met breedplaten vervaardigd, toegepast in alle in NEN-EN 206-1 + A1 + A2:2005 en NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB:2011 beschreven milieuklassen.

Met uitzondering van het deel dat wordt gevormd door de breedplaten, zijn de eisen en bepalingsmethoden niet bedoeld voor de strokenvloer waarin voorspanstaal als wapening is toegepast.

Met de publicatie van deze tweede, herziene uitgave, is de eerste uitgave (2005) vervallen.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer AA099
Jaar 2012