0

Active House – Energieneutraal Bouwen - 128

128_1_thumb-1422537355
Hoe kunnen we energieneutraal ontwerpen met behoud van een goede leefbaarheid en comfort in gebouwen? Een oplossingsrichting is een bouwvisie genaamd Active House. Dit is visionaire architectuur met een holistische benadering (integrale kijk op het totaalbeeld) van drie aspecten: energie, binnenklimaat en omgeving. De mens staat hierin centraal en de aspecten verlichten, ventileren, verwarmen en koelen hebben integraal aandacht nodig. Dit staat ook in de Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen (Energy Performance Building Directive of kortweg EPBD). De aspecten hebben zowel invloed op energiegebruik als de leefbaarheid in gebouwen.
Winst voor mens en milieu
kosteneffect
  • Holistische benadering laat systemen en oplossingen het beste op elkaar aansluiten/ in elkaar overgaan
  • Comfortabele woon- en leefomstandigheden door de extra aandacht voor binnenklimaat
  • Energie besparen door geïntegreerde benadering
  • Duurzame energie opwekken tot energieleverende gebouwen
  • Gezondere woon- en leefomgeving door luchtkwaliteit, toetreding van ruim daglicht en geluidsreductie
  • Aandacht voor het milieu door overweging in keuze van materialen en toepassingen

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.