0

Benutting daglicht - 022

022-1_thumb-1422537344

Door optimaal gebruik te maken van daglicht wordt het comfort in een ruimte verhoogd en het energiegebruik verlaagd. Daarnaast zijn de ultraviolette bestanddelen van daglicht essentieel voor de gezondheid van mensen. Extra daglicht kan worden gerealiseerd door ramen in scheidingswanden, door te kiezen voor hooggeplaatste ramen in gevels en door het toepassen van daklichten en reflectoren.

In het Bouwbesluit worden uit het oogpunt van gezondheid eisen gesteld aan de daglichttoetreding van verblijfsruimten van onder andere woningen, kantoren en scholen. Niet-verblijfsruimten, zoals bergingen en trappenhuizen, hoeven volgens de wetgeving geen voorziening tot daglichttoetreding te hebben. Wanneer daglicht echter ook in deze ruimten op een goede manier benut wordt, leidt dit tot een gezonder binnenklimaat, worden de veiligheid en het sociale karakter verbeterd en wordt het energiegebruik verminderd.

Winst voor mens en milieu
  • Verbetering van het binnenklimaat.
  • Vermindering van het energiegebruik door verlichting.
  • Verbetering van sociale veiligheid en leefomgeving.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.