0

mr041 - Beperk de hoeveelheid en onderhoudsfrequ...

Door de hoeveelheid en de frequentie van het onderhoud aan schilderwerk te beperken wordt er bespaard op het gebruik van grondstoffen en materiaal, en blijft een betere luchtkwaliteit behouden: Beperk de hoeveelheid te schilderen oppervlak; Kies voor materiaal dat niet geschilderd hoeft te worden. Houdt rekening met de milieubelasting van alternatieve materialen; Schilder niet als het ook niet nodig is. - Schilder de elementen die daadwerkelijk geschilderd moeten worden; Bescherm schilderwerk door gebruik te maken van dakoverstekken, balkons en/of galerijen; Maak gebruik van een hoge kwaliteit verf om minder vaak te hoeven schilderen; Gebruik (zeker binnenshuis) verf op basis van water (acrylaatverfen).

Dubobladen

026_preview_thumb-1422537351

Beperken te schilderen oppervlakte - 026

Het beperken van het te schilderen oppervlak is één van de mogelijkheden voor het reduceren van de hoeveelheid verf en lak...
108-1_thumb-1422537354

Vermindering onderhoudsbehoefte, algemeen - 108

De vermindering van de onderhoudsbehoefte van gebouwen krijgt terecht steeds meer aandacht. Beslissingen in het planproces...