0

mr053 - Beperk het geluidsniveau van installaties

Om geluidsoverlast van installaties te voorkomen, zijn een aantal eenvoudige regels te hanteren: Probeer leidingen in verblijfsruimten, zoals woonkamer, slaapkamer etc., zoveel mogelijk te beperken. - Verberg de leidingen die door een verblijfsruimte lopen achter een omtimmering van een dubbele gipsplaat of een muurtje met veel massa; Houdt bij het plaatsen van de leidingen rekening mee dat haakse bochten tot een minimum worden beperkt. In geval van een haakse bocht, pas 2x een bocht van 45° toe. Op deze manier wordt de stroming tot minimum gehinderd; Bij gebruik van flexibele slangen moeten scherpe hoeken vermeden worden; Opnieuw inregelen installatie - Geluidarme ventilatie-unit - Lage ruis-ventilatie armaturen.

Dubobladen

007-1_thumb-1422537343

Geluidshinder installaties - 007

Geluidshinder door installaties betekent geluidsoverlast door installaties voor verwarming, warm tapwater, ventilatie, toi...
128_1_thumb-1422537355

Active House – Energieneutraal Bouwen - 128

Hoe kunnen we energieneutraal ontwerpen met behoud van een goede leefbaarheid en comfort in gebouwen? Een oplossingsrichti...