0

Energiezuinige pompen en ventilatoren - 024

024-1_thumb-1422537345
Energiezuinige pompen en ventilatoren leiden tot een verlaging van het energiegebruik en leveren daarmee ook een bijdrage aan de reductie van de EPC. Voor pompen is een energielabel beschikbaar. Bij de selectie van een pomp is het van belang te kiezen voor een model met energielabel A. Voor ventilatoren is geen energielabel beschikbaar. Het is dan ook van belang om extra te letten op de energetische eigenschappen van een ventilator. Het verdient aanbeveling om toerengeregelde gelijkstroomventilatoren toe te passen.
Winst voor mens en milieu
  • Beperking van het energiegebruik door ventilatie.
  • Beperking van het energiegebruik door verwarming en warm tapwater.
  • Verbetering van de energieprestatie.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.