0

mr045 - Gebruik afwerkmaterialen met een lage em...

Het gaat hier om schadelijke stoffen zoals formaldehyde en radongassen. Door de overheid is aangegeven welke hoeveelheden maximaal uitgestoten mogen worden door materialen. Beter is om deze schadelijke stoffen zo min mogelijk toe te passen. Goed ventileren helpt ook tegen het verlagen van de concentratie van deze stoffen in het binnenmilieu.

Dubobladen

052-1_thumb-1422537347

Emissiearme afwerkmaterialen voor binnen - 052

Door emissiearme afwerkmaterialen toe te passen wordt voorkomen dat tijdens de gebruiksfase schadelijke stoffen vrijkomen....
110-1_thumb-1422537354

Allergeenarm bouwen - 110

Allergeenarm bouwen levert gebouwen op waarin het risico op blootstelling aan allergene stoffen zo veel mogelijk beperkt w...
128_1_thumb-1422537355

Active House – Energieneutraal Bouwen - 128

Hoe kunnen we energieneutraal ontwerpen met behoud van een goede leefbaarheid en comfort in gebouwen? Een oplossingsrichti...