0

mr044 - Gebruik voor gipstoepassingen binnen: ro...

Gips is een eindig product dat uit de natuur wordt gehaald. Daarnaast bestaan er ook gipsproducten die uit reststoffen van industriële processen worden gemaakt. Deze laatste leveren een bijdrage aan radonbelasting in het binnenmilieu. Rogips is echter een nevenproduct van kolengestookte elektriciteitscentrales en bevat geen schadelijke stoffen. Fabrieksmatig aangeleverde producten bestaan veelal uit rogips. Controleer bij aankoop van uw product of dit zo is.

Dubobladen

Geen dubobladen