0

mr134 - Gebruik waar mogelijk halfverharding

De hoeveelheid verhard oppervlak dient zoveel mogelijk beperkt te worden, omdat zij het indringen van het regenwater in de grond voorkomt. Door het verlagen van het percentage verhard oppervlak en het gebruik van halfverharde afwerkingen, dringt een groot deel van het regenwater direct de bodem in. Maak gebruik van halfverharding in de vorm van zand, houtsnippers, schelpen, grastegels etc.

Dubobladen

Geen dubobladen