0

Geluidshinder installaties - 007

007-1_thumb-1422537343

Geluidshinder door installaties betekent geluidsoverlast door installaties voor verwarming, warm tapwater, ventilatie, toiletten, kranen, douches, lift en hydrofoor. Het comfort van een woning - en met name de nachtrust - hangt mede af van de geluidshinder die door deze installaties binnen en buiten de woning wordt veroorzaakt. Te veel geluidshinder van de installaties kan leiden tot verkeerd gebruik van de installaties en daarmee tot een slechter binnenklimaat.

Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de geluidsproductie van installaties binnen de eigen woning, wel aan de geluidsniveaus die in de aangrenzende woningen van buiten het eigen perceel worden bereikt (LI;A;k maximaal 30 dB(A) in het verblijfsgebied). Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) stelt aanvullend hierop ook eisen aan de geluidsproductie van installatie in de woning en handhaaft gedeeltelijk strengere eisen voor installaties buiten de woning.

Winst voor mens en milieu
  • Een gezonde woonomgeving.
  • Verhoging van het binnencomfort.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.