0

Geluidsisolatie tussen verblijfsruimten - 033

033-1_thumb-1422537345
Geluidsisolatie tussen verblijfsruimten zorgt ervoor dat de geluidshinder vanuit de aangrenzende ruimten beperkt wordt. Bij geluidsisolatie wordt onderscheid gemaakt tussen lucht- en contactgeluidsisolatie.
In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de geluidsisolatie tussen verblijfsruimten binnen een woning. Het bepaalde karakteristieke lucht-geluidsniveauverschil (DnT,A,k) voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB. Het bepaalde gewogen contact-geluidsniveau (LnT,A) voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB. Deze eisen gelden niet als de ruimten met elkaar in open verbinding staan of indien de ene ruimte vanuit de andere ruimte rechtstreeks te bereiken is.
Voor andere functies (kantoren, scholen, etc.) zijn in het Bouwbesluit geen geluidseisen tussen verschillende ruimten binnen de gebruiksfunctie opgenomen. De verantwoordelijkheid om voldoende geluidsisolatie tussen de verschillende ruimten te realiseren, wordt hierdoor bij de beheerder/gebruiker van een gebouw neergelegd. .
Winst voor mens en milieu
  • Een gezond binnenklimaat.
  • Verhoging van het akoestisch comfort.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.