0

Gesloten grondbalans - 029

029-1_thumb-1422537345
Een gesloten grondbalans houdt in dat alle uitkomende grond binnen het plangebied wordt hergebruikt. Gebruikelijk is dat in de bouw met een 'schone lei' wordt begonnen. Er wordt grond afgegraven en afgevoerd en ophoogzand gestort. Een minimale ingreep met behoud van de ecologische waarde heeft echter de voorkeur. Soms is echter wel een tijdelijk depot noodzakelijk. De balans is volledig gesloten als er ook geen grond van elders wordt aangevoerd.
Winst voor mens en milieu
  • Geen verwerking en stort van grond.
  • Geen massaal transport met de bijbehorende milieubelasting en hinder.
  • Minder inbreuk op de ecologische waarde van de omgeving.
  • Geen of beperkt gebruik van (schaarse) 'schone' grond en/of ophoogzand.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.