0

Groene daken - 068

068-1_thumb-1422537347
Er zijn verschillende soorten benamingen voor de verschillende soorten begroeide daken. In grote lijnen worden twee benamingen toegepast: vegetatiedaken en tuindaken. Bij tuindaken kan de begroeiing variëren van simpele bodembedekkers en gazons tot struiken en heuse bomen (intensieve groendaken). Bij deze begroeiing is (intensief) onderhoud noodzakelijk voor de instandhouding van de beplanting. Grasdaken, zoals op het dak van de bibliotheek van de TU Delft (zie foto), behoren tot de intensieve groendaken.
Vegetatiedaken kunnen begroeid zijn met onder andere mos-sedum, sedum-moskruiden en sedum-kruidengras (extensieve groendaken). De begroeiing kan zichzelf in stand houden met een minimum aan onderhoud, omdat deze zich ontwikkelt tot een min of meer ecologisch stabiele plantengemeenschap. Vegetatiedaken zijn geschikt voor platte en licht hellende daken en bereiken een dikte van 20 tot 150 mm.
Winst voor mens en milieu

Vegetatiedaken en tuindaken kunnen positieve effecten veroorzaken voor zowel ecologische, economische en esthetische aspecten. Onderstaand een opsomming van enkele belangrijke aspecten:

  • Waterbuffering: voorkoming van de (over)belasting van het riool, doordat de verschillende lagen op het dak hemelwater langer vasthouden.
  • Verbetering van vochthuishouding in het 'versteende' stedelijk gebied.
  • Toename van de belevingswaarde van de omgeving.
  • Verbetering van de ecologische randvoorwaarden.
  • Positieve invloed op de warmteaccumulatie (beperking van energiegebruik voor koeling).
  • Vermindering van grindverbruik voor ballast.
  • Koelwerking voor de stedelijke omgeving van zonnestraling door warmtegebruik door verdamping, stralingsabsorptie en stralingsreflectie. Hierdoor ontstaat een positieve bijdrage ter voorkoming van het stedelijke warmte-eilandeffect.
  • Verbetering van de luchtkwaliteit door afvang van fijnstof en verrijking met zuurstof.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.