0

mr187 - Installeer een systeem voor het gebruik ...

Voor het toilet kan prima regenwater worden gebruikt. Hierdoor kan 30.000 liter water per huishouden per jaar worden bespaard. Er zijn 2 soorten installaties beschikbaar: Vrij-verval- en pompinstallaties. Een vrij-vervalinstallatie is eenvoudig en goedkoop. Deze bestaat uit een reservoir boven ieder tappunt. Pompinstallaties zijn duurder in aanschaf, maar leveren een grotere waterbesparing. Beide systemen moeten aangevuld kunnen worden met drinkwater in tijden van droogte. Hierbij moet wel directe verbindingen tussen hemelwater en drinkwater worden vermeden.

Dubobladen

109_preview_thumb-1422537354

Gebruik van hemelwater - 109

Door gebruik te maken van hemelwater kan het gebruik van kostbaar drinkwater worden beperkt. Hemelwater kan worden opgevan...