0

Kleinschalige windenergie - 117

117-1_thumb-1422537350

Windenergie is elektrische energie die met wind wordt opgewekt. Op landelijke schaal wordt dit al enkele decennia toegepast, bijvoorbeeld door windmolenparken in de Noordzee en de (witte) windturbines op het land. Door een stijgende elektriciteitsprijs wordt het steeds interessanter om ook op kleine schaal windenergie op te wekken. Met kleine schaal wordt bedoeld: op gebouwniveau. Hiervoor zijn verschillende kleine windturbines op de markt.

Het opwekken van windenergie is niet voor iedere locatie even rendabel. Algemeen geldt dat het opwekken van windenergie in de kustgebieden rendabeler is dan in het binnenland. Daarnaast is de opbrengst sterk afhankelijk van de hoogte en de ruwheid van de omgeving. Ook de hoogte van de turbine speelt een belangrijke rol: het vermogen neemt namelijk toe met deze hoogte.

Winst voor mens en milieu
  • Verhoging van de opwekking van duurzame energie.
  • Vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies.
  • Bewustwording bij de gebruiker van de invloed van windenergie.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.