0

Koeling: Absorptie - 113

113-1_thumb-1422537349

Absorptiekoeling is een van de verschillende principes om koude op te wekken. Andere bekende principes zijn bijvoorbeeld compressiekoeling en koudeopslag. Een absorptiekoelmachine maakt gebruik van thermische energie voor de aandrijving. Deze thermische energie bestaat uit restwarmte van bijvoorbeeld een warmtekrachtinstallatie of externe warmtelevering. Voorwaarde is daarbij wel dat de (rest)warmte een voldoende hoge temperatuur heeft (>110°C).

Het opwekkingsrendement van een absorptiekoelmachine is aanzienlijk lager dan dat van een compressiekoelmachine. Het toepassen van een absorptiekoelmachine in plaats van een compressiekoelmachine is pas rendabel wanneer er restwarmte beschikbaar is. Voordeel van het absorptieprincipe is dat de geluidsproductie aanzienlijk lager is dan die van een compressiekoelmachine. In projecten waar hoge eisen worden gesteld aan het geluid, is de toepassing van absorptiekoeling een betere optie.

Winst voor mens en milieu
  • Verhoging van het thermisch comfort.
  • Beperking van energieverbruik voor koeling.
  • Benutting van restwarmte.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.