0

Lage-temperatuurverwarming - 041

041-1_thumb-1422537346
Lagetemperatuurverwarming (LTV) betekent dat de ruimtes verwarmd worden door afgiftesystemen die met een lage aanvoertemperatuur werken. Een gewone radiator moet in de winterperiode warm water aangevoerd krijgen met een hoge temperatuur (70 tot 90 °C) om de ruimte op temperatuur te houden. Lagetemperatuurverwarming maakt gebruik van afgiftesystemen (aangepaste radiatoren, vloer-, wand- en/of plafondverwarming) die de ruimte ook 's winters op temperatuur kunnen houden met een lage temperatuur van het aangevoerde verwarmingswater (maximale aanvoertemperatuur 55°C).
Winst voor mens en milieu
  • Verhoging van het binnencomfort.
  • Verhoging van het thermisch comfort.
  • Vermindering van het energiegebruik door verwarming.
  • Beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen.
  • Gebouw geschikt voor toekomstige duurzame of energie-efficiënte warmteopwekkers (bijv. zonnewarmtesysteem of warmtepomp).

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.