0

Milieubewuste houtverduurzaming - 081

081-1_thumb-1422537354
Milieubewuste houtverduurzaming gebeurt met minimale risico's gedurende de gehele levensloop. KOMO-certificering van verduurzaamd hout waarborgt dat verduurzaamd hout volgens alle in Nederland geldende wetten en normen is verduurzaamd. Dit houdt onder andere in, dat het plaatsvindt met middelen die daarvoor expliciet zijn toegestaan, en waarvan verzekerd is dat ze afdoende chemische binding met het hout hebben (fixatie). Verduurzaming volgens BRL 0601 leidt tot een KOMO-kwaliteitscertificaat. De beste garantie biedt natuurlijk een situatie (houtkwaliteit, detaillering, afwerking) waarbij verduurzaming in het geheel niet nodig is.
Winst voor mens en milieu
  • beperking van milieubelastende emissies;
  • vermindering van het gezondheidsrisico;
  • verlenging van de levensduur;
  • hoogwaardiger te verwerken houtafval.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.