0

Prefab producten - 051

051_preview_thumb-1422537352
Prefab producten worden onder geconditioneerde omstandigheden gemaakt en kant-en-klaar op de bouwplaats aangeleverd. Hierbij kan het om zowel project- als marktproducten gaan. Belangrijke voordelen van geconditioneerde, gecontroleerde productie zijn een hoger kwaliteitsniveau en het wegnemen van het risico op fouten. Prefabricage beperkt de hoeveelheid bouwafval en kan de impact op de bouwlocatie door bouwactiviteiten verminderen door een kortere bouwtijd. Prefab bouwen kan voor krappe bouwlocaties – binnenstedelijk – de gepaste bouwmethodiek zijn. In de utiliteitsbouw is prefabricage gebruikelijker dan in de woningbouw.
Prefab kan goed samengaan met demontabel bouwen. Dit maakt onderhoud, reparatie, vervanging en aanpassingen eenvoudiger en het biedt bij sloop betere kansen op hoogwaardig hergebruik.
Winst voor mens en milieu
  • minder schadelijke emissies en materiaalverlies in een beter gecontroleerd proces;
  • hogere productkwaliteit en daarmee langere levensduur van het product en de afwerking;
  • eenvoudigere demontage en meer mogelijkheden voor aanpassingen en (hoogwaardig) hergebruik, recycling of afvalverwerking;
  • snellere bouwtijd en daarmee kortere periode van overlast.
Nadelen:
  • Kans op beschadiging tijdens transport of plaatsing.
  • Niet of nauwelijks aanpasbaar bij plaatsing (goede maatvoering is essentieel).
  • Hoge(re) transportkosten.
  • Het gebruik van meerdere en zwaardere kranen.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.