0

Puingranulaat in beton - 037

037-1_thumb-1422537352
Bij beton met puingranulaat is een deel van het grind vervangen door een reststof uit het bouw- en sloopafval. Voor gecertificeerd gebroken puin wordt de naam recyclinggranulaat (zie praktische achtergrond informatie) gebruikt. Dit om aan te geven dat een volledig recyclingproces is doorlopen. Mits voldaan aan de normen kan 50% (volume) van het grind vervangen worden zonder dat er een relevante wijziging in de eigenschappen van het beton optreedt. Hogere percentages zijn mogelijk (tot 100 %) mits voldaan wordt aan de rekenregels van CUR-aanbeveling 112.
Winst voor mens en milieu
  • vermindering van het gebruik van de schaarse grondstof grind;
  • beperking landschapsaantasting door grindwinning;
  • vermindering van de hoeveelheid puin.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.