0

mr066 - Realiseer hogere Rc-waarden dan bouwbesluit

Door een hogere isolatiewaarde toe te passen, kan men meer energiebepsparen. Neem hierbij ook de isolatiewaarde van het glas mee. Bij een hogere isolatiewarde worden koudebruggen nog sterker. Houdt hier rekening mee. Op een gegeven moment heeft een dikkere isolatiewaarde te weinig nut t.o.v. de extra voorzieningen en kosten. Houdt maximaal het Passiefhuis niveau aan.

Dubobladen

002-1_thumb-1422537343

Warmte-isolerende gebouwschil - 002

Een warmte-isolerende gebouwschil leidt ertoe dat het warmteverlies via de dichte geveldelen van een woning (gevel, dak en...
011-1_thumb-1422537344

Energieprestatie beter dan Bouwbesluit - 011

'Energieprestatie beter dan Bouwbesluit' betekent dat een gebouw wordt gerealiseerd waarbij het berekende energiegebruik l...
087-1_thumb-1422537349

Na-isoleren gebouwschil algemeen - 087

Het na-isoleren van de gebouwschil leidt ertoe dat het warmteverlies via de dichte geveldelen (gevel, dak en vloer) wordt...