0

Scheiding van bouwafval - 046

046-1_thumb-1422537346
De scheiding van bouwafval is geregeld via de Modelbouwverordening uit 1992 (MBV 1992). Hierin is vastgelegd dat het bouwafval in minimaal vier fracties wordt gescheiden. Verdere scheiding kan plaatsvinden op de bouwplaats of door een gecertificeerde sorteerinrichting. Directe scheiding op de bouwplaats levert de zuiverste fracties op en bespaart een extra transport en processtap. Voorwaarden zijn wel een voldoende omvang van de extra fracties, voldoende opslagcapaciteit en kennis bij het personeel.
Winst voor mens en milieu
  • Minder te storten of te verbranden afval.
  • Groter en hoogwaardiger aanbod voor recycling.
  • Minder emissies bij het storten, verbranden en recyclen.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.