0

Scheiding van drager en inbouw - 014

014-1_thumb-1422537351
De scheiding van drager en inbouw houdt in dat de hoofdconstructie van de woning, inclusief de gebouwschil, fysiek is losgekoppeld van het inbouwpakket. De drager is de grondgebonden constructie. De vorm wordt vooral bepaald door de eisen van het bestemmingsplan, de stedenbouw en de openbare ruimte. Het inbouwpakket bestaat uit de binnenwanden, de keuken-, badkamer-, en toiletinrichting, en alle installaties die daarbij nodig zijn.De inbouw wordt beschouwd als een product dat geheel door de consument bepaald kan worden. In de meeste gevallen zullen mensen hun huis op inbouwniveau wijzigen, zodat de inbouw, in tegenstelling tot de drager, een consumentgericht productie- en marketingproces nodig heeft.
Winst voor mens en milieu
  • grote woningflexibiliteit in de gebruiksfase;
  • beperking materiaalgebruik door langere levensduur;
  • minder verbouw- en sloopafval;
  • levensloopbestendige woningen.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.