0

Toegankelijkheid woningen - 049

049-1_thumb-1422537346
Toegankelijkheid gaat over de bruikbaarheid en ergonomie van de woning, zodanig dat deze geschikt is en blijft voor een grote groep gebruikers (differentiatie, levensloopbestendigheid). Dit geldt niet alleen voor de mensen met een functiebeperking, maar ook voor kinderen en ouderen. Om toegankelijkheid te bereiken zijn speciale voorzieningen nodig zoals minimale dimensies, aangepaste vormgeving/inrichting van de toegang, vertrekken en technische hulpmiddelen.
Toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen kunnen deelnemen aan de sociale en economische activiteiten waarvoor de gebouwde omgeving is bestemd. De meeste mensen kunnen probleemloos, dus onafhankelijk en op een vanzelfsprekende wijze, van voorzieningen in de gebouwde omgeving gebruikmaken. Veelal beseffen gebruikers niet dat toegankelijkheid een essentiële kwaliteit is.
Winst voor mens en milieu
  • Voorkomen dat mindervaliden niet meer in de woning kunnen blijven wonen.
  • Toename van het wooncomfort voor alle typen bewoners.
  • Uitstel van de sloop omdat de woning door de grotere gebruikskwaliteit langer functioneel blijft.
  • Verbetering van de toegankelijkheid, wat één van de randvoorwaarden is voor levensloopbestendige woningen.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.