0

Uitloogarme gebouwen - 012

012-1_thumb-1422537351
Bij uitloogarme gebouwen is de uitloging van metaaldeeltjes naar grond- en oppervlaktewater of de riolering minimaal. De concentratie van die deeltjes kan zo hoog oplopen, dat ze de gezondheid van planten, dieren en mensen ongunstig beïnvloeden. De uitloging ontstaat door de blootstelling van constructies aan hemelwater, zoals bij dakbedekking, gevelbekleding, waterkering, goten, hemelwaterafvoeren, en toepassingen van verduurzaamd hout. Een andere oorzaak is de blootstelling aan drinkwater, zoals leidingen en opslagvaten. Uitlogende materialen in de bouw zijn zink, koper, lood en verduurzamingsmiddelen (onder andere koper, arseen, chroom, polycyclische aromatische koolwaterstoffen).
Winst voor mens en milieu
  • verbetering van de kwaliteit van water en bodemsystemen;
  • vermindering van de milieubelasting door rioolwaterzuivering;
  • bevordering van de ontkoppeling van hemelwater, aangezien deze bij uitlogende constructies alleen mogelijk is in combinatie met zuivering.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.