0

Vegetatiewanden - 125

125-1_thumb-1422537350
Er zijn verschillende typen vegetatiewanden, onderscheiden in grondgebonden en niet-grondgebonden systemen. In beide categorieën zijn er verschillende technische oplossingen mogelijk om het groen aan de gevel te bevestigen en goed te laten groeien. Hierbij is vaak een watervoorziening geïntegreerd in het systeem, zodat de planten voldoende water krijgen en ook de juiste voedingsstoffen. Afhankelijk van het type groensysteem zijn er verschillende vormen van beplanting mogelijk, waardoor er spectaculaire gevels kunnen ontstaan.
Winst voor mens en milieu

Groene gevels kunnen positieve effecten veroorzaken uit zowel ecologisch, economisch als esthetisch oogpunt. Onderstaand een opsomming van enkele belangrijke aspecten:

  • Waterbuffering: minder instroom van het oppervlaktewater in het rioolstelsel.
  • Verbetering van vochthuishouding in het 'versteende' stedelijk gebied.
  • Toename van de belevingswaarde van de omgeving.
  • Verbetering van de ecologische randvoorwaarden.
  • Positieve invloed op de warmteaccumulatie (beperking van energiegebruik voor koeling).
  • Koelwerking voor de stedelijke omgeving van zonnestraling door warmtegebruik door verdamping, stralingsabsorptie en stralingsreflectie. Hierdoor ontstaat een positieve bijdrage ter voorkoming van het stedelijke warmte-eilandeffect.
  • Geluidsisolatie door geluidsreflectie en absorptie.
  • Verbetering van de luchtkwaliteit door afvang van fijnstof en verrijking met zuurstof.
  • Verhoging van de vastheid van de voegen, ramen en deuren door de vermindering van de winddruk.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.