0

Vermindering onderhoudsbehoefte, algemeen - 108

108-1_thumb-1422537354
De vermindering van de onderhoudsbehoefte van gebouwen krijgt terecht steeds meer aandacht. Traditioneel wordt vooral naar de investeringskosten gekeken. De kosten tijdens het beheer/gebruik van de gebouwen kregen beperkt aandacht, onder andere omdat het een andere partij betreft. Inmiddels bestaat het besef dat er fors op de onderhoudskosten bespaard kan worden. Vooral bij de grotere projecten, zoals ziekenhuizen, wordt steeds vaker voor de life-cycle-cost- (LCC) analyse, of in het Nederlands de levensduurkostenanalyse, gekozen. Hierbij worden de beslissingen in het planproces gebaseerd op inzicht in de kosten gedurende de totale levensduur van het gebouw. Ook in privaat-publieke samenwerkingsverbanden (PPS) wordt over de grenzen van de investering heen gekeken.
Winst voor mens en milieu
  • lagere onderhoudsfrequentie en daarmee personeelstransport;
  • langere levensduur van bouwdelen en gebouw;
  • minder veroudering en esthetisch kwaliteitsverlies.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.