0

mr165 - Voorzie in een nestelgelegenheid voor vl...

Door het ontbreken van grote bomen in nieuwbouwwijken is het voor vogels en vleermuizen moeilijk om een nest te vinden. Vleermuizen en vogels kunnen geholpen worden door nestkasten of vogelhuisjes te plaatsen waar ze weinig gestoord worden. Ook kunnen er op het dak zwaluwpannen geplaatst worden. Plaats per twee woningen een nestkast, vogelhuisje of zwaluwpan. Bij toepassing van nestkasten dienen deze bereikbaar te zijn voor onderhoud en schoonmaken. Bij toepassing van zwaluwpannen dient de dakhelling bij voorkeur tussen de 40 en 45 graden te bedragen. Ook in kantoorpanden e.d. kunnen nestkasten toegeast worden.

Dubobladen

073-1_thumb-1422537348

Nestelgelegenheid voor vleermuizen en/of vogels - 073

Nestelgelegenheden voor vleermuizen en/of vogels gaan de achteruitgang van de ecologische waarde van de stad tegen. Opties...