0

Warmtapwatersystemen met hoog rendement - 053

053-1_thumb-1422537352

Warmtapwatersystemen met hoog rendement worden steeds belangrijker. Dit omdat het warmtapwater in de goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen verantwoordelijk is voor een steeds groter deel van de totale warmtevraag. Reductie van het energiegebruik ten behoeve van de warmtapwateropwekking is dan ook een belangrijk aandachtspunt in het kader van duurzaam bouwen. Enkele voor de hand liggende opties zijn:

  • combi-ketel of voorraadtoestel met hoog tapwaterrendement (> 70%);
  • geen circulatieleidingen toepassen bij individuele installaties;
  • beperking maximum temperatuur van warmtapwater op het niveau dat nog voldaan wordt aan eisen met betrekking tot het voorkomen van legionella;
  • warmteterugwinning uit douchewater, toepassing van zonneboiler, warmtepompboiler of combi-warmtepomp.
Winst voor mens en milieu
  • beperking milieubelastende emissies;
  • beperking gebruik fossiele brandstoffen.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.