0

Woningen met overmaat in beuk of kavel - 035

035-1_thumb-1422537352
Overmaat van woningen vergroot de flexibiliteit en daarmee de levensduur van de woningen. Het bevordert bovendien de differentiatie van de woningen. Verkavelen op een beukmaat groter dan 6 meter biedt de mogelijkheid voor flexibel indeelbare woningen. Bij overspanningen vanaf 7,20 meter is er tevens ruimte om binnen een verkavelingprincipe zowel grondgebonden woningen als appartementen te situeren zodat een grotere woningdifferentiatie ontstaat met verschillende soorten huishoudens. De bredere kavelmaten leiden tot minder woningen in een straat. Dat kan worden gecompenseerd door op een deel van de kavels appartementen te realiseren.
Winst voor mens en milieu
  • beperking materiaalgebruik door langere levensduur vanwege flexibiliteit woningen;
  • grotere woningdifferentiatie leidt tot duurzame samenleving.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.