0

Zonwering - 008

008-1_thumb-1422537343

Buitenzonwering zorgt ervoor dat directe zonnestraling niet via ramen kan toetreden. Dit is in de zomerperiode wenselijk om een comfortabel binnenklimaat te behouden. Ten opzichte van 'vaste' zonwerende beglazing heeft additionele buitenzonwering, zoals rolschermen, markiezen etc., het voordeel dat het een flexibel systeem is. Buitenzonwering wordt vaak in combinatie met standaard isolerende beglazing met een hoge lichttoetredingsfactor (LTA) gerealiseerd. Hierdoor kan op bewolkte dagen optimaal gebruikgemaakt worden van de daglichttoetreding en kan in de winter de warmtewinst door zontoetreding het energiegebruik door verwarming beperken.

Voor woningen eist het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) sinds 2007 dat een matig risico van temperatuuroverschrijding in de zomer wordt gerealiseerd. Een effectieve maatregel om het risico te beperken is het toepassen van buitenzonwering.

Winst voor mens en milieu
  • Vermindering van het energiegebruik door ventilatie en/of koeling.
  • Voorkomen van oververhitting in de zomer.
  • Vermindering van verblinding door invallend zonlicht.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.