0

Aandachtspunten bij het gebruik van Pur - 025

Het zodanig instrueren van binnenwandenbouwers (onderaannemers, personeel) dat er bij het aanbrengen van pur zo weinig mogelijk afval ontstaat, daarbij zo weinig mogelijk pur wordt verbruikt en de kwaliteit van het te realiseren werk zo veel mogelijk aandacht krijgt.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

PUR-PUNTEN: Betere kwaliteit - minder afval en onkosten

1. Voorkom kieren. Dat is beter dan: "Met pur krijgen we het wel dicht".
Zaag de uitsparingen bij panelen/blokken nauwkeurig uit. Meet ook de aansluitingen goed uit. Opvullen van kieren met pur (en afsteken van pur-restanten) kan dan veelal achterwege blijven. En het afwerken van de wand wordt stukken gemakkelijker.

2. Houd bij koud weer de purschuimbussen warm.
De ideale temperatuur voor de verwerking van purschuim is 20°C. 's Winters en bij koud weer voorkomt u verspilling van pur door de bussen in de keet warm te houden.

3. Gebruik een doseerpistool in plaats van een bus met slangetje.
Een doseerpistool is handiger in gebruik dan een bus met slangetje. En natuurlijk kunt u zo geen last meer krijgen van een verstopt slangetje (en een onbruikbare bus met veel restant).

4. Zet een kitmondstuk op de pistoolopening.
Een met kitmondstuk gewapend pistool gaat langer mee. Bovendien is de pur hiermee beter in smalle voegen te spuiten.

5. Smeer de pistoolkop met vaseline in.
Zo houdt u het pistool gemakkelijk schoon. U kunt de restjes pur er zó afwippen (vaseline belet het vastplakken van pur). Voor deze manier van schoonmaken zijn geen oplosmiddelen nodig!

6. Bevochtig de voeg bij droge omstandigheden.
Purschuim heeft water nodig om uit te harden. Bevochtig bij droogte de voeg met een plantenspuit. Anders valt het schuim snel uit de voeg.

7. Schud de bus voor elk gebruik langdurig: minstens 20 seconden. En houd de uitstroomopening van de bus altijd omlaag.
Door schudden vermengt het drijfgas zich beter met de pur, en wordt de uitstroom gelijkmatiger. En als u de opening omlaag houdt, krijgt u meer pur uit een bus. Bij omhoog gerichte opening ontsnapt teveel drijfgas. Geleegde purschuimbussen bevatten vaak nog veel pur. Onvoldoende schudden en de bus niet in de juiste stand houden zijn 'goed' voor gemiddeld 130 gram restant. Dergelijke productverliezen kosten veel geld!

8. Vul de voeg tot maximaal de helft.
Want purschuim zet sterk uit.

9. Bij smalle voegen de druk van het pistool verlagen en niet te snel bewegen.
Als de voeg smal is, moet u de pur zorgvuldig inspuiten. Verlaag dan de druk op het pistool. Als u te snel met het pistool beweegt bij te hoge druk komt de pur op de voeg te liggen en niet erin.

10. Gebruik halfvolle bussen alleen voor makkelijke voegen.
Neem voor een plafondvoeg altijd een volle bus. Spuit die gedeeltelijk leeg. Gebruik de aangebroken bus daarna meteen voor de wand-, aansluit- of vloervoegen. Maak vervolgens de plafondvoeg af met een nieuwe volle bus.

ACHTERGROND

Tijdens afbouw en afwerking worden veel materialen gebruikt die het milieu zwaar kunnen belasten, zoals pur, kit, verf en lijm. Preventie van gevaarlijk bouwafval is een goede zaak voor het milieu, en is bovendien bevorderlijk voor kostenreductie en kwaliteitsverbetering. Een voorwaarde voor dit alles is wel dat de mensen op de bouwplaats in al deze opzichten 'vakwerk' afleveren.

AANDACHTSPUNTEN

  • Download dePUR-PUNTEN, hang deze op de bouwkeet en zorg voor de hierin bedoelde middelen en omstandigheden.
  • Bespreek deze PUR-PUNTEN op de bouwplaats;
  • Houd toezicht