0

Afvalbeheersing bij de inkoop - 076

Zodanig inkopen en afstemmen met de leveranciers dat restanten en afval (zoals verpakkingen en beschadigde materialen) zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel teruggenomen.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Kijk eerst even naar ideeën en voorbeelden

Vragen die tot goede ideeën leiden.

 • Wat komt er aan afval vrij? Hoeveelheden? Kosten van afvoer en verloren grondstoffen? Schadelijkheid voor het milieu?
 • Waar komt afval vrij? De bronnen!
 • Waardoor komt afval vrij? Oorzaken per bron!
 • Hoe kan het anders? Minder inkoop of minder uitval? Andere techniek of grondstof? Netter werken?

Als u deze vragen beantwoordt, komen de ideeën voor een goede aanpak vaak vanzelf.

Voorbeelden van verkeerde inkoop

 • Er wordt altijd teveel betonijzer ingeslagen. Althans: uitvoerders houden altijd over.
 • Beton wordt vaak (wegens marges van 0,5 m3 tot enkele m3) teveel besteld. Overschotten belanden op het terrein ('schollen') of worden tegen verwerkingskosten teruggenomen. Op de betoncentrale komt elke dag wel een halfvolle wagen terug van een bouwplaats.
 • Een uitvoerder laat aan het eind van een project bijvoorbeeld 40 stenen (waalformaat) nabestellen. Deze zijn nodig voor herstelwerk aan een muurtje. Hij krijgt een 'Opperbest'-pakket van 106 omsnoerde stenen, de minimale levering. Het overschot is meteen afval.

Voorbeelden van bepalingen in contract met leverancier

 • "Verpakkingen zijn niet bij de prijs inbegrepen, en zijn dus eigendom van de leverancier."
 • "Leverancier draagt zorg voor afvoer van eigen verpakkingen door terugname. Als leverancier dit nalaat, worden deze verpakkingen op zijn kosten van de bouwplaats verwijderd."
 • "Bij nabestelling van artikelen is aannemer niet gebonden aan een minimum-afname."
2. Maak een herberekening van de benodigde hoeveelheid bouwmateriaal

Daarmee voorkomt u onnodige materiaal-, handlings- en afvalkosten. In de praktijk blijkt dat er nogal eens teveel materialen worden ingekocht. Overbodig materiaal is duur afval. Registreer daarom per project welke materialen overblijven, en hoeveel. Pas zonodig de 'standaard'-inkoop aan. Maak daarbij gebruik van de ervaringen van uitvoerders. Zij weten maar al te goed wat er op de bouw allemaal overblijft.

3. Let erop dat de leverancier niet meer levert dan gewenst

De leverancier profiteert graag van de achteloosheid waarmee inkopers dikwijls te grote partijen en minimum-leveringen van forse omvang accepteren. Let op uw zaak, en maak nauwkeurige afspraken, zodat u niet met restanten blijft zitten.

4. Bestel zonder of met zo weinig mogelijk verpakking

Maak afspraken over de verpakking en het retour nemen daarvan. Leg uw keuze duidelijk vast in bestellingen van bouwmateriaal. Het gaat om twee aandachtspunten:

 • Is de verpakking bij de prijs inbegrepen? Zo niet, dan is de verpakking eigendom van de leverancier en moet hij die terugnemen.
 • Kan verpakking achterwege blijven of verminderd worden? Zo ja, dan bespaart u op de kosten van zowel verpakking als (op de bouwplaats) uitpakwerk en verwijdering van het verpakkingsafval.
5. Laat beschadigd en afgekeurd materiaal weghalen door de leverancier

Het spreekt vanzelf dat leveranciers materialen met transportschade, en andere afgekeurde leveranties, moeten vervangen. Maar nemen zij de 'afkeur' weer mee? Maak daar afspraken over.

ACHTERGROND

Jaarlijks krijgt Nederland zo'n twintig miljoen ton bouw- en sloopafval te verwerken. Gelukkig is dat te verminderen. En het afval dat toch nog ontstaat, is goed te scheiden: voor verwerking en hergebruik.
Afval aan de bron voorkomen of verminderen is efficiënter dan afval achteraf opruimen. Wat niet nodeloos wordt ingekocht, hoeft niet te worden weggegooid, en belast ook niet het financiële resultaat (en het milieu). Verpakkingen en leveringsvoorwaarden zijn dan ook van invloed op de hoeveelheid afval op de bouwplaats. Als inkoper heeft u daar dus grip op.
Een inkoper en/of werkvoorbereider bepaalt (mede) de materiaalkeuze en de omvang van bestellingen. Verder contracteert en beoordeelt u in deze functie(s) leveranciers, onderaannemers en afvalinzamelaars. Kortom: een inkoper kan veel invloed uitoefenen op de afvalbeheersing.

Kort samengevat zijn de voordelen van afvalbeheersing:

 • minder inkoop van materialen;
 • minder kosten voor verwijdering van afval (ook voor de opdrachtgever, hetgeen bijdraagt tot een betere relatie);
 • minder kans op letsel en schade;
 • minder opruimwerk, efficiënter werken;
 • schonere werkplek, opgeruimde bouwplaats;
 • betere kwaliteit;
 • beter imago voor het bedrijf; en natuurlijk ook:
 • minder belasting van het milieu.

AANDACHTSPUNTEN

 • De grootste besparingen zijn te behalen bij de inkoop van ruwbouwmaterialen zoals beton, vlechtijzer en bakstenen.
 • Probeer afspraken te maken met de leveranciers over terugname van materiaaloverschotten, met name van beton, cement, stenen, isolatiemateriaal, dakpannen en tegels.
 • Laat kozijnen leveren in een container – zonder verpakking. Vraag dan meteen of ze leverbaar zijn met watergedragen grondverf. Dat is minder milieubelastend, terwijl de kwaliteit niet onderdoet voor andere grondverf.