0

Afvalscheiding op de bouwplaats - algemeen - 075

De bedrijfsprocessen van inkoop en werkvoorbereiding tot en met uitvoering zodanig inrichten dat de vele voordelen van afvalscheiding inderdaad worden behaald, en de risico's van verkeerd of niet scheiden worden vermeden.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Afvalscheiding organisatorisch voorbereiden

Afvalscheiden lukt alleen goed als iedereen op de bouwplaats meedoet. In de praktijk blijkt dat het belangrijk is de start goed aan te pakken. Begin met een afvalscheidingsplan en duidelijke afspraken in het werkoverleg voor scheiding van afval in ten minste de fracties:

 • gevaarlijk afval (GA)
 • metaal
 • puin
 • hout
 • rest

Zet daarnaast een heldere afvalregistratie op. Spreek met uw inzamelaar af welke informatie hij voor u bijhoudt. In ieder geval:

 • datum afvoer
 • soort afval
 • volume in m3
 • gewicht in ton
 • kosten

Maak per bouwlocatie kwartaaloverzichten. Presenteer deze aan alle uitvoerders.

Voorbeeld overzichten

Afvaloverzicht Hoeveelheden in periode: .... e kwartaal 20..
puin hout rest Kosten
locatie ton ton ton € totaal
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
Afvaloverzicht Totaal hoeveelheden vanaf start tot en met .... e kwartaal 20..
puin hout rest Kosten
locatie ton ton ton € totaal
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
T2. Tekst 'Afvalfracties' printen en uitdelen

Onderstaande tekst 'Afvalfracties' is een hulpmiddel ter vaststelling van de soorten bouw- en sloopafval die u gescheiden van een werk zult afvoeren. De regelgeving kan hiervan (in detail) afwijken, dus volg de ontwikkelingen op de voet! Uiteraard kunt u tekst en presentatie aanpassen naar bedrijfsbehoefte; let ook hierbij op de wettelijke bepalingen.

Print de tekst en deel deze print uit.

Afvalfracties

Wat scheiden op de bouwplaats?
Wettelijk verplicht, dus altijd doen!

Gevaarlijk afval (GA), o.a.:

 • afgewerkte oliën en vetten, vette poetsdoeken
 • spuitbussen
 • kitafval, kitkokers, lijmblikken met resten, purschuimbussen
 • verfresten, verfblikken, verfgereedschap
 • asbest en asbesthoudende materialen (speciaal behandelen)
 • teermastiek (o.a. in dakbedekking)
 • gasontladingslampen (TL-buizen, spaarlampen)
 • batterijen

Controleer bij gemeenten voor welke overige afvalstoffen er een scheidingsplicht is.

Economisch interessant

 • metaal - alle metalen
 • puin - beton, bakstenen, uitgeharde specie
 • in beperkte mate: tegels, dakpannen, kalkzandsteen geen gips en cellenbeton
 • A-hout - onbehandeld geen bomen en struiken
 • B-hout - geverfd en gelijmd

Bij grote hoeveelheden (in overleg met inzamelaar) ook:

 • grind - dakgrind geen met bitumen of teer verontreinigd materiaal
 • plastic (verpakkings)folies - plastics zonder coatings
 • papier - papier en karton zonder coatings (laminaat)

Hergebruik alleen mogelijk als het op het werk al gescheiden wordt

 • steenwol
 • glaswol
 • gipsrestanten (via de onderaannemer)
 • cellenbeton (via de onderaannemer)

Resteert
fractie verbranden - vervuilde plastics, kantine-afval, vervuild papier
fractie storten - al het overige afval

ACHTERGROND

Jaarlijks krijgt Nederland zo'n twintig miljoen ton bouw- en sloopafval te verwerken. Gelukkig is dat te verminderen. En het afval dat toch nog ontstaat, is goed te scheiden: voor verwerking en hergebruik. Wat zijn de voordelen van afvalscheiding?
In de eerste plaats betekent dit natuurlijk winst voor het milieu; zo bevordert afvalscheiding het hergebruik van afval – soms zelfs meteen al op de bouwplaats. Bepaalde soorten afval leveren zelfs geld op. Bovendien geeft scheiden inzicht in de samenstelling van de grote hoop. U ziet precies wat er allemaal wordt weggegooid – en wat daar mogelijk tegen te doen valt. Dat kan forse besparingen opleveren en zal voorts leiden tot efficiënter, beter en zuiniger produceren onder betere en veiliger arbeidsomstandigheden. Immers, de organisatie en werkwijzen, die voor afvalbeheersing nodig zijn, bevorderen kwaliteit en efficiëntie.

Kort samengevat zijn de voordelen van afvalbeheersing:

 • minder inkoop van materialen;
 • minder kosten voor verwijdering van afval (ook voor de opdrachtgever, hetgeen bijdraagt tot een betere relatie);
 • minder kans op letsel en schade;
 • minder opruimwerk, efficiënter werken;
 • schonere werkplek, opgeruimde bouwplaats;
 • betere kwaliteit;
 • beter imago voor het bedrijf; en natuurlijk ook:
 • minder belasting van het milieu.

AANDACHTSPUNTEN

Er zijn voor dit onderwerp geen punten van aandacht.