0

Algemene uitgangspunten voor een verantwoorde glaskeuze - 268

Gezien de ontwikkeling van glassoorten op gebieden zoals zonwerendheid, thermische isolatie en brandwerendheid, moet bij het kiezen van beglazing een goed overzicht van de diverse glassoorten bestaan. Dit geldt zowel voor de glaskeuze als voor de eigenschappen van het raam waarin de beglazing wordt geplaatst.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

Om tot een verantwoorde glaskeuze te komen dient er een helder inzicht te bestaan omtrent het gewenste binnenklimaat en de mechanische belastingen (vuur, geweld etc.) waaraan het glas gedurende het gebruik zal worden blootgesteld. In de eerste fase van de glaskeuze moeten de vereiste functionaliteit en eigenschappen bekend zijn. Het betreft de volgende aspecten:

 • thermische isolatie;
 • zonwering;
 • breukveiligheid;
 • bescherming met glas;
 • geluidswering;
 • brandwering;
 • beperking doorzicht.

Thermische isolatie
De verbetering van de thermische isolatie ten opzichte van enkele beglazing wordt bereikt door het gebruik van isolatieglas, al dan niet in combinatie met de toepassing van glassoorten met een metaaloxide-coating in het isolatieglas. Dit kan zowel een HR+(+) coating zijn die op de spouwzijde van de binnenruit wordt gebruikt, als een speciale zonwerende coating op de spouwzijde van de buitenruit.

U-waarde van verschillende glassoorten
Glassoort U-waarde (W/m2·K)
enkele beglazing 5,8
isolatieglas met blanke, ongecoate floatglas ruiten 2,8
isolatieglas met HR+ ruit, luchtgevulde spouw 1,6
isolatieglas met HR+ ruit, argon gas gevulde spouw 1,2

Zonwering Zonwering door middel van glas kan worden bereikt door het treffen van één of meer van de volgende voorzieningen:

 • metaaloxide-coating op de buitenruit van isolatieglas (zontoetredingsfactor (ZTA) van 0,4-0,15);
 • zeefdruk op de buitenruit;
 • lamellen in de spouw van isolatieglas.
 • absorberend isolatieglas (zontoetredingsfactor (ZTA) van 0,4).

Breukveiligheid
Verwonding door glasbreuk wordt voorkomen door:

 • gebruik van gelaagd glas; Gelaagd glas bestaat uit twee of meer ruiten die gescheiden worden door één of meer kunststof folies (polyvinylbutyral oftewel pvb). Hierdoor zullen de scherven bij breuk aan elkaar plakken en door de folie verbonden blijven.
 • aanbrengen van een kunststof veiligheidsfolie op de beglazing; Een zelfklevende veiligheidsfolie kan worden toegepast om bij breuk van een glastype, dat niet tot de veiligheidsglassoorten behoort, de scherven te binden.
 • toepassing van voorgespannen glas. Voorgespannen glas breekt in kleine korrels, die aanvankelijk in elkaar haken en later in scherfjes uiteenvallen.

Beschermend glas
Inbraakwerende, slagvaste en kogelwerende glassoorten bestaan uit twee of meer ruiten, gescheiden door één of meer kunststof folies (polyvinylbutyral), waardoor bij breuk de scherven door die folie verbonden blijven. De folie zal bij breuk aan de scherven kleven. Afhankelijk van het aantal folies en de dikte van de ruiten wordt de kans op doorbraak of doorboring beperkt.

Geluidwering
Geluidwerende beglazing bestaat doorgaans uit gelaagd glas. De laag tussen de ruiten kan bestaan uit polyvinylbutyral folie of giethars. Er bestaan ook speciale, zachte akoestische pvb-folies, waarmee een hogere geluidsisolatie kan worden bereikt dan met conventionele pvb-folies. Vrijwel altijd zullen deze glassoorten in isolatieglas worden verwerkt. Naarmate de spouw breder is, ontstaat een verbetering in de geluidsisolatie. Door het vullen van de spouw met een zwaar gas zoals SF6 zal de geluidsisolatie verder worden verhoogd. Uit milieutechnische overwegingen ziet men evenwel vaak van deze maatregel af. Het is ook mogelijk om met een dubbele raamconstructie de geluidsisolatie te verbeteren. Dubbel glas heeft dezelfde eigenschappen als een samengestelde constructie. De samenstelling van twee glasplaten met spouw zorgt voor een gemiddelde geluidsisolatie die aanzienlijk beter is dan een enkele glasplaat. Echter, bij een samengestelde constructie treden twee bijzondere effecten op: Massa-veerresonantie en spouwresonantie (Figuur 1). Massa-veerresonantie houdt in dat de twee glasplaten kunnen gaan trillen op de tussengelegen luchtlaag (resonantie), waardoor de geluidsisolatie wordt gereduceerd tot praktisch nul. Per glassamenstelling is dit verschillend! Spouwresonantie wordt veroorzaakt door staande golven in de spouw. De frequentie is afhankelijk van de spouwbreedte. Bij deze frequentie wordt de geluidsisolatie ook een stuk minder.

Figuur 1 Het effecht van massa-veerresonantie en spouwresonantie op de geluidsisolatie.

Brandwering
Brandwerende glassoorten bestaan uit:

 • gelaagd glas;
 • voorgespannen, gecoat glas.

Opschuimende glassoorten vertonen hun brandwerende gedrag vanaf een temperatuur van ca. 150 ° C. De ondoorzichtige, isolerende laag, die dan ontstaat, zal bescherming bieden aan de aangrenzende ruimten tegen de hittestraling, die tijdens brand optreedt. Gecoate, voorgespannen brandwerende ruiten of draadglas zullen de warmtestraling door de ruit in aanzienlijk mindere mate voorkomen dan bij opschuimende typen het geval is. De mate van brandwerendheid kan uitsluitend worden bepaald indien de raamconstructie, beglazingsmaterialen en afmetingen van de ruit(en) bekend en beproefd zijn.

Doorzichtbeperking
In bepaalde gevallen moeten glassoorten wel doorschijnend, doch niet doorzichtig zijn. Het gebruik van gematteerd en/of gefigureerd glas is dan een goede oplossing. Indien men de mate van doorzicht wil variëren, kan men oplossingen met lamellen in de spouw of met een LCD-laag tussen de ruiten kiezen. Bij het laatstgenoemde ruittype wordt door een elektrische stroom de doorzichtigheid beïnvloed.

ACHTERGROND

Het ontwerp van de gevel, de grootte en oriëntatie van de beglazing en de glaskeuze zijn van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van het leef-, werk- en woonklimaat in een gebouw. Met name de hoeveelheid licht, zonnewarmte, ventilatielucht en binnendringend geluid zijn belangrijk.

Met een doordachte glaskeuze, gebaseerd op actuele kennis van glassoorten en de relevante eigenschappen daarvan, is het mogelijk om de gestelde prestatie-eisen te realiseren en een aangenaam binnenklimaat te bewerkstelligen. Alvorens een keuze te maken voor het toepassen van een glassoort, moet hiervoor een goed programma van eisen worden gemaakt, waarin de eisen zijn verwoord ten aanzien van o.a.

 • zonwering;
 • mate van warmte isolatie;
 • geluidsisolatie;
 • breukveiligheid;
 • inbraakwerendheid;
 • brandwerendheid;
 • uiterlijke verschijningsvorm.

AANDACHTSPUNT

Het verdient aanbeveling om in de overwegingen bij de glaskeuze per glassoort een temperatuuroverschrijdingsberekening te laten maken voor de achterliggende ruimten, teneinde later onaangename verrassingen te voorkomen. Wanneer geluidswering een belangrijke rol speelt, moet goed gelet worden op de frequenties waarbij massa-veerresonantie en spouwresonantie optreden. Treedt hiervoor in overleg met een akoestisch adviseur en/of de glasfabrikant.