0

Brandveiligheid bij herbestemmen van gebouwen - 467D

Het herbestemmen van leegstaande kantoorgebouwen in een woonbestemming is een ontwikkeling die vaak voorkomt. Dergelijke functiewijzingen (anders gezegd: ‘transformatie’ of ‘herbestemming’) gaan vrijwel altijd gepaard met een interne verbouwing. Deze verbouwing moet voldoen aan de minimumeisen van Bouwbesluit 2012. Voor de te verbouwen onderdelen betreft dit de zogenaamde ‘verbouwvoorschriften’ van Bouwbesluit 2012. Voor de onderdelen die niet worden verbouwd moet tenminste worden voldaan aan de voorschriften van niveau bestaande bouw van Bouwbesluit 2012. De vraag is daarbij steeds of het vanuit brandveiligheidsoogpunt wenselijk is om uit te gaan van dit voorgeschreven minimumniveau, of dat de aanvrager/initiatiefnemer van een dergelijke herbestemming er verstandig aan doet om uit te gaan van een hoger niveau.

In dit infoblad worden eerst de voorschriften van Bouwbesluit 2012 voor transformatie met verbouwing uitgelegd en wordt vervolgens ingegaan op de wenselijkheid om daarboven zelf een eigen kwaliteitsniveau te bepalen.

De SBRCURnet Infobladen bieden praktische handvatten en kaders die bouwprofessionals vooruit helpen een juiste stap te zetten richting praktische en duurzame bouwoplossingen.

DOWNLOAD VOLLEDIG INFOBLAD ALS GRATIS PDF