0

Brandveiligheid van rieten daken - 052

Het treffen van zodanige extra brandveiligheidsmaatregelen aan rieten daken met een gesloten onderconstructie, dat zij voldoen aan NEN 6063, en derhalve op minder dan 15 meter afstand van de erfgrens mogen liggen.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Riet onbrandbaar maken

Met een gesloten onderconstructie kan een betere brandveiligheid worden bereikt. Toch valt alleen hiermee niet te voldoen aan NEN 6063. Daarvoor is nodig dat het rieten dak aanvullend wordt beschermd met een brandvertragende coating.

2. Een automatisch blussysteem (sprinklerinstallatie) aanbrengen

Een sprinklerinstallatie is een mogelijkheid die voor grotere projecten in aanmerking komt. Ontwerp en aanleg zijn aan specialisten voorbehouden.

3. Een automatisch blussysteem (sprinklerinstallatie) aanbrengen
Maatregelen die brand van binnenuit tegengaan zijn zeker de moeite waard, aangezien de kans op brand van binnenuit groter is dan de kans op brand van buitenaf. Zo'n maatregel is een barrière onder het riet. De bekendste vorm is een houten beplating op de gordingen of de sporen. Deze barrière schermt het riet goed af tegen brand binnen. Een ander voordeel van zo'n gesloten onderconstructie is dat de toevoer van verbrandingslucht vanaf de onderzijde er drastisch door wordt beperkt. De uitbreiding van een brand die aan de buitenkant van de rieten dakbedekking is begonnen verloopt daardoor veel minder snel.

ACHTERGROND

De rietstengels van rieten daken zijn circa 1,5 m tot 2 m lang. Zij worden van buiten naar binnen afwaterend gelegd. Uitsluitend de aardeinden of de stoppels van de stengels zijn in het zicht.
Rieten daken hebben als nadeel dat zij, ondanks de in potentie goede isolerende eigenschappen van de vele rietcellen en holle stengels, maar matig isoleren ingeval van grote temperatuurverschillen (bijvoorbeeld in koude perioden). Want de holle ruimte tussen de stengels laat een luchtstroming toe die als tocht wordt ervaren. De kwetsbaarheid van rieten daken voor brand berust in wezen op hetzelfde fenomeen; de benodigde verbrandingslucht kan gretig toestromen via de luchtkanaaltjes tussen de rietstengels. Het vuur zal daardoor heel gemakkelijk doordringen tot in het inwendige van het dak.
Een dergelijk rieten dak is zeer vatbaar voor brand binnen.
Een rieten dak met een gesloten onderconstructie is nog wel brandgevaarlijk volgens de vliegvuurproef (NEN 6063), maar de tragere branduitbreiding geeft de brandweer veel meer kans de brand tijdig te blussen. Echter, daken die niet voldoen aan NEN 6063 mogen niet te dicht bij elkaar liggen, maar moeten minstens 15 meter van de erfgrens verwijderd zijn.

AANDACHTSPUNTEN

 • Ontwerp rieten daken die niet brandgevaarlijk mogen zijn in de zin van NEN 6063 altijd met een gesloten onderconstructie.
 • Een gesloten onderconstructie biedt ook andere voordelen, zoals het tegengaan van tocht.
 • Kies voor een brandvertragende coating waarvan door een onafhankelijke derde is aangetoond dat:
  • de coating in de noodzakelijke hoeveelheid gelijkmatig kan worden aangebracht;
  • de brandwerende eigenschappen gedurende een periode van bijvoorbeeld vijf jaar niet verloren gaan;
  • de coating niet leidt tot aantasting van het riet of tot overmatige alg- en mosafzetting op het riet.

OVERIGE INFORMATIE

 • BDA Dakboekje 2000 (pagina 563 - 584) Ten Hagen & Stam, Den Haag
 • Handboek Daken (hoofdstukken B 6550 en B 7550), Ten Hagen & Stam, Den Haag
 • Van den Hout, A.F., Een rieten dak is te blussen, Dakdetail 67, Bouwwereld nr. 6, 98.03.23.
 • Rieten daken, uitgave FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeraars in Nederland), 2001
 • Brandveiligheid van het rieten dak, www.riet.com/rietabc.html