0

De keuken als verbeterunit: aandachtspunten voor succes - 122

Het optimaal uitbuiten van de voordelen die de 'keuken als verbeterunit' (totaaloplossing voor installaties en inrichting) bij renovaties te bieden heeft.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Tips voor succes
 • Neem de keuken als verbeterunit op in het bestek;
 • Maak vooraf tekeningen van keukenblokindeling en leidingverloop;
 • Voer een proefwoning uit, maar wel goed voorbereid: - tekeningen met principeoplossingen aanwezig; - iedereen is bereid samen te werken; - iedereen is op de hoogte van de spelregels: a. kasten en CV-ketel hangen aan een rail; b. kanalen boven de kastjes; c. leidingen kunnen ook boven de kastjes liggen;
 • Evalueer met alle betrokkenen de proefwoning en leg de optimale oplossing vast in tekeningen;
 • Gebruik bij de maatvoering hulpmiddelen zoals de rail en boormallen (1:1);
 • Leg de volgorde van werken vast en voorkom afwijkingen daarvan;
 • Instrueer nieuw personeel direct bij de uitvoering van de keuken;
 • Gebruik bij de uitvoering (en de voorbereidingen daartoe, met inbegrip van de ontwerpfase) de instructiebladen uit de SBR-brochure De keuken als verbeterunit. [link deze brochure naar de sbr brochure - niet naar de gelijknamige folder] Hierin wordt voor verschillende onderdelen met behulp van tekst en tekeningen aangegeven wat er in de verschillende fasen moet gebeuren. Men maakt hierbij onderscheid naar ontwerp / werkvoorbereiding / uitvoering. Deze instructiebladen gaan in op de volgende onderwerpen: - inventarisatie bestaande situatie - plaats componenten - maatvoering - monteren units - kanaal en leidingverloop - kastjes aanbrengen - aanbrengen panelen Goed voorbereiden van de werkzaamheden biedt de mogelijkheid om de maatregelen snel en doeltreffend uit te voeren. De overlast wordt hierdoor sterk beperkt en het eindresultaat heeft kwaliteit, zowel de installaties als de keuken zelf.

ACHTERGROND

In bestaande woningen heeft elke ruimte reeds zijn bestemming. Het aanbrengen van nieuwe installaties voor verwarming en ventilatie stuit dan ook dikwijls op problemen: - De overlast voor bewoners tijdens de uitvoering is hierbij vaak groot. De hele woning wordt in beslag genomen tijdens de uitvoering. - Het gebrek aan ruimte heeft ook consequenties voor de kwaliteit van de uitvoering. Hierdoor is het niet goed mogelijk om doorvoeren van kanalen goed te dichten, zodat lucht- en geluidlekken kunnen ontstaan. - Het toekomstig onderhoud kan belemmerd worden doordat installaties vrijwel onbereikbaar moeten worden weggehangen. - Bij bewoners ontstaat vaak terecht weerstand tegen nieuwe installaties omdat bijvoorbeeld lelijke kanalen in het zicht komen of omdat de geringe kastruimte opgeslokt wordt door installaties. Door alle maatregelen te bundelen in een ruimte, in dit geval de keuken, en hiervoor een uitgekiende oplossing te bedenken, kan men een hoge woonkwaliteit behalen. De kansen die de keuken als verbeterunit (d.w.z. component die als totaaloplossing binnen renovaties gebruikt kan worden) hierbij te bieden heeft, zijn als volgt te omschrijven: - alle installaties bij elkaar - korte leidingafstanden (voordeling bij warm tapwater) - behoud van bergruimte - goede onderhoudsmogelijkheden voor de installaties - esthetisch weggewerkte leidingen - korte uitvoeringsperiode - beperkte overlast in de woning.

MEER INFORMATIE

 • SBR-brochure De keuken als verbeterunit (339)
 • Folder De keuken als verbeterunit
 • Folder CV en ventilatie geïntegreerd in 'keuken als verbeterunit' bespaart kosten en bouwtijd. (AGPO/Bruynzeel/Itho/Bouwhulp Groep)
 • Integratie oplossing voor kleine keukens (Bouwwereld nr. 9, 28-04-'95)
 • Spelregels voor een nieuwe keuken (Renovatie en Onderhoud)

AANDACHTSPUNTEN

Gebruik dit Informatieblad samen met de Informatiebladen