0

De levensduur van rieten daken bevorderen. - 135

De indruk bestaat dat rieten daken, meer dan vroeger, slijtage en achteruitgang in conditie vertonen. De daken slaan eerder groen uit en blijven langer vochtig.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Vraag de rietdekker om regelmatig onderhoud.

De eerste jaren valt er weinig onderhoud te verwachten. Toch wordt aanbevolen de rietdekker eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren, waarbij kleine gebreken kunnen worden hersteld en vervuiling met bladeren en dergelijke wordt verwijderd.

2. Houd het rieten dak droog

Houd bomen en struiken rondom het rieten dak binnen de perken. Deze zorgen voor schaduw, belemmeren de wind die droging kan bevorderen en vervuilen het dak met blad (en dennenaalden).

3. Voorkom alg- en mosvorming

Door organische 'vervuiling' met mossen en algen blijft het riet aan de bovenzijde te lang nat en wordt het eerder afgebroken. Het verwijderen van deze organische laag leidt tot dikteverlies van de slijtlaag. Voorkom organische 'vervuiling' door het rieten dak, zodra dit een lichte groene aanslag krijgt, te bespuiten met een algbestrijdingsmiddel. Zo'n middel hecht zich goed aan het riet en blijft zo'n 2 à 3 jaar werkzaam. Het bespuiten moet plaatsvinden als het rieten dak droog is - bij windstil en droog weer.

Afbeelding 1 - Ernstig kwaliteitsverlies van en door langdurig nat riet (als gevolg van een afsluitende moslaag).

ACHTERGROND

Riet is een organisch bouwmateriaal dat onder weersinvloeden aan het oppervlak slijt. De aardeinden van het riet verouderen door UV-licht en zijn wisselend nat en droog. Onder deze omstandigheden verpulvert er steeds een stukje waardoor de rietstengels korter worden en de dikte van de slijtlaag (de rietlaag boven de binding van het rieten dak) afneemt. Dit proces verloopt onder normale omstandigheden langzaam. Een goed ontworpen en uitgevoerd rieten dak kan afhankelijk van de dakhelling zo'n 40 jaar meegaan.
Van grote invloed op dit slijtageproces is het vochtgedrag van het rieten dak. In dit verband geldt: hoe droger het dak, des te langer de levensduur.

AANDACHTSPUNTEN

 • Bij inspectie van een rieten dak - bij voorkeur in de zomer - gaat het om de volgende aspecten:
  1. Is de kleur nog fris of donker, treedt er al alg- of mosvorming op?
  2. Is het oppervlak nog strak en regelmatig?
  3. Worden de aanzetten van de opeenvolgende deklagen of de plaats van de spandraden geheel of gedeeltelijk zichtbaar?
  4. Zijn er andere opvallende gebreken?
 • Tot een ouderdom van ongeveer tien jaar is de kleur nog fris en zijn de oppervlaktecontouren nog strak.
 • Door regelmatig onderhoudsbeurten te laten uitvoeren wordt de levensduur van het rieten dak aanzienlijk verlengd. Als vervanging in zicht is, zijn er enkele methoden om deze nog even uit te stellen.
 • Herstel van de slijtlaag kan op verschillende manieren plaatsvinden:
  • Opstoppen, verdekken of doorstoppen: Hierbij wordt riet in kleine bosjes (met een lengte van 60 cm) in de bestaande rietlaag gestoken en op de dikte van het rietdek geklopt. De spandraden worden om de andere lat op het riet gebonden, hetgeen betekent dat ze dan zichtbaar blijven.
  • Blank verstoppen: Hier worden eveneens 60 tot 80 centimeter lange, dunne rietbosjes in de bestaande rietlaag gestoken en gelijk geklopt met het rietdek. De rietlaag wordt net als bij het leggen van een nieuw dak met de gaarde boven de rietlat gebonden. Dit kan gebeuren boven iedere lat of om de andere.
  • Overdekken: Op dezelfde wijze als bij een nieuw dak worden circa 70 cm lange rietbossen op het oude dak gelegd, dat door het uittrekken van een deel van het versleten riet nu 100 mm tot 120 mm dik is. Het binden geschiedt boven iedere lat.