0

Eisen aan de helling en vlakheid van en hellingbaan van een parkeergarage - 402D

In de praktijk blijkt er onduidelijkheid te bestaan over de eisen die gelden voor een hellingbaan (inrit) van een parkeergarage. Dit betreft enerzijds de inhoud van de eisen, zoals de toegestane helling en de vlakheid (ruwheid), maar anderzijds ook de herkomst van de voorschriften (in welke wet) alsmede de juridische status van de voorschriften (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk).

Met dit infoblad kunt u vaststellen welke eisen gelden aan de helling en vlakheid van een hellingbaan van een parkeergarage.

Hierbij wordt achtereenvolgens ingegaan op:
- Welke voorschriften bevat Bouwbesluit 2012 voor hellingbanen?
- Toetskader Woningwet en Bouwbesluit 2012.
- Toetskader NEN 2443.
- Eisen voor de helling van een hellingbaan volgens NEN 2443.
- Eisen voor de stroefheid van de hellingbaan volgens NEN 2443.

De SBRCURnet Infobladen bieden praktische handvatten en kaders die bouwprofessionals vooruit helpen een juiste stap te zetten richting praktische en duurzame bouwoplossingen.

Download volledig infoblad gratis als pdf: