0

Formaldehyde-arme spaanplaat kiezen - 264

Het kiezen van de juiste typen spaanplaat, zodat voldaan wordt aan maatregel S414/U414 uit het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Gebruik formaldehyde-arme spaanplaat Om aan de eis van formaldehyde-arm te kunnen voldoen mag de spaanplaat een maximaal gehalte aan formaldehyde hebben van 2 mg/100 g droge stof. Het formaldehyde-gehalte van spaanplaat kan opgevraagd worden bij de betreffende fabrikant/leverancier.

2. Afschermen van 'gewone' spaanplaat Volgens het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen kan ook aan de eis worden voldaan door toepassing van een behandelde spaanplaat (gelakt, gemelamineerd of voorzien van een folie) met een formaldehydegehalte groter dan 2 mg/100 g droge stof. Voorwaarde hierbij is dat de formaldehyde-emissie uit de behandelde spaanplaat niet groter is dan die van een formaldehyde-arme spaanplaat. De formaldehyde-emissie dient te worden gemeten onder normcondities conform NEN 10717-2. Een afschrift van een dergelijke meting kan opgevraagd worden bij de desbetreffende fabrikant/leverancier.

ACHTERGROND

De aanwezigheid van formaldehyde in de binnenlucht kan tot allergische reacties leiden, en dient daarom beperkt te worden. Formaldehydegas komt onder meer vrij uit producten waarin formaldehydehars gebruikt is, zoals spaanplaat. De Nederlandse en Belgische Norm voor spaanplaat is vastgesteld op een maximum formaldehyde-gehalte van 10 mg/100 g droge stof.

Het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen gaat een stuk verder (maatregel S414/U414) en eist een formaldehyde-gehalte voor spaanplaat kleiner dan 2 mg/100 g droge stof, gemeten conform NEN-EN 120. Dit staat in verband met het streven naar een gezonder en allergeenarm binnenmilieu. Hiermee wordt een hogere kwaliteit geleverd die door de consument zeker wordt gewaardeerd, ook financieel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote belangstelling voor allergeenarme woningen.

AANDACHTSPUNTEN

  • Formaldehyde-arme spaanplaat is verkrijgbaar, maar moet meestal wel besteld worden. De levertijden verschillen per leverancier van enkele dagen tot 4 à 5 weken. Formaldehyde-arme spaanplaat valt nog vaak onder de categorie 'zeldzame producten' omdat er betrekkelijk weinig vraag naar is.
  • Een veelgebruikt alternatief voor spaanplaat is HDF/MDF. Ook deze materialen worden verlijmd met kunstharslijmen, doorgaans formaldehyde. Er is ook formaldehyde-arm MDF op de markt, alsook MDF waarbij geen formaldehyde-lijm is gebruikt. Over de milieubelasting van de synthetische kunstharslijmen die in plaats van formaldehyde worden gebruikt kan nog geen uitspraak worden gedaan.
  • De concentratie van formaldehyde in een ruimte kan gemeten worden door officiële meetinstanties zoals TNO, maar ook sommige adviesbureaus, gemeenten (Dienst Bouw en Woningtoezicht of via de Gemeentelijke Gezondheids Dienst) en wetenschapswinkels verrichten metingen. De prijzen van een metingen lopen sterk uiteen. Overigens heeft het lukraak meten van formaldehyde bij algemene luchtkwaliteitklachten (zoals 'chemische geur'/'droge lucht') weinig zin: zeer veel andere stoffen kunnen die klachten veroorzaken. Er moeten dus voldoende aanwijzingen zijn dat formaldehyde een rol kan spelen (bijvoorbeeld ingegeven door de toegepaste materialen, zoals spaanplaat), voordat het zinvol is om tot meting van formaldehyde over te gaan.

OVERIGE INFORMATIE

  • Nationaal pakket Duurzaam Bouwen