0

Gebruiksfuncties en ruimtebenamingen volgens Bouwbesluit 2012 - 469D

Om een gebouw te kunnen toetsen aan Bouwbesluit 2012 en hierbij onderscheid te kunnen maken tussen verschillende bouwdelen met elk hun niveau van eisen, is het nodig om een gebouw in te delen in verschillende gebruiksfuncties, gebieden en ruimten. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van een aangenomen gemiddeld gebruik van een bouwwerk of deel van een bouwwerk. In dit infoblad wordt uitgelegd welke indelingen volgens Bouwbesluit 2012 moeten worden gemaakt om een gebouw correct te kunnen toetsen.

In dit infoblad wordt uitgelegd welke indelingen volgens Bouwbesluit 2012 moeten worden gemaakt om een gebouw correct te kunnen toetsen.

De SBRCURnet Infobladen bieden praktische handvatten en kaders die bouwprofessionals vooruit helpen een juiste stap te zetten richting praktische en duurzame bouwoplossingen.

DOWNLOAD VOLLEDIG INFOBLAD ALS GRATIS PDF