0

Gevelaanpak eengezinswoningen: Voorbeeldproject Arnhem - Hakfortlaan e.o - 204

Het verbeteren van de eentonige situatie met eengezinswoningen door middel van het aanbrengen van individualiteit per woning.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Groot-onderhoudsplan
 • De opgave ligt binnen een groot-onderhoudsplan. Dit wil echter niet zeggen dat alle veranderingen moeten worden ingegeven door de te vervangen producten. Het uiterlijk van de woningen is op dit moment monotoon (zie Figuur 1) en moet aan de tijd worden aangepast. Een combinatie van technisch noodzakelijke veranderingen en verandering van het monotone uiterlijk staat hierbij voorop.
 • Om na te gaan hoe de voorgestelde veranderingen er uit komen te zien wordt een proefblok gerealiseerd. Verschillende opties worden hiermee duidelijk gemaakt en verschillende uitvoeringen kunnen worden getest.
 • Om de individualiteit van het wonen meer gezicht te geven, is voorsteld om bij de puivervanging de keuze van de textuur van de borstwering over te laten aan de bewoners, binnen voorgestelde mogelijkheden. De woning krijgt zo een meer eigen gezicht.
 • Voor- en achtergevel zijn in de huidige situatie gelijk. Door het aanbrengen van luifels ter plaatse van de voordeuren wordt onderscheid tussen twee aangrenzende gevels aangebracht en wordt de entree geaccentueerd.
 • Differentiatie wordt aangebracht door per bouwblok gebruik te maken van een andere kleur van de buitendeuren.
 • De individuele bewoner krijgt de mogelijkheid te kiezen voor een nieuw dakraam (78x98cm) ter plaatse van de voorgevel.
 • De gevelgeledingen zijn te versterken door de totale pui als rechthoekig element te accentueren in naturel hout. Hierdoor wordt tevens een kader gegeven aan de variatie en puivulling:
  • De tussenstukken krijgen maat door de luifel en worden voorzien van een neutrale kleurstelling.
  • Per bouwblok wordt er gekozen voor een eigen kleurstelling van de puivullingen. Voor de puivullingen worden drie materialen gekozen: hout, geëmailleerd glas en stuc.
 • Door het uitwerken van een proefblok is nagegaan of de beoogde individualiteit behaald kan worden.

ACHTERGROND

Het complex, eigendom van woningvereniging Portaal te Arnhem en Nijmegen, is gebouwd in 1967. Het bestaat uit 76 woningen (72 eengezinswoningen en 4 seniorenwoningen) aan de Hakfortlaan en omgeving te Arnhem. De figuren 1 t/m 4 geven een impressie.

Figuren 1 t/m 4

Stedenbouwkundig gezien vormt het complex een onderdeel (stempel) van een groter plan, ontworpen door ir. D.C. Scheffer in 1961. De woningen, gegroepeerd in lange blokken van twaalf woningen, hebben diepe achtertuinen. De verschillende straten, waaraan de blokken gelegen zijn, hebben ieder een verschillend karakter (van voetpad tot doorgaande weg). De structuur van de gevel bestaat uit gemetselde delen afgewisseld met houten puien van begane grond tot aan dakgoot. De borstwering van deze pui is bekleed met metselwerk ter plaatse van de begane grond en hout ter plaatse van de verdieping. Om dit te handhaven staat er groot onderhoud gepland. De huidige gevel is zeer sober en bestaat uit een rij van twaalf identieke woningen zonder verfraaiing. In het groot-onderhoudsplan wordt gepoogd het uiterlijk te verfraaien (meer luxe-uitstraling) en tussen de blokken en woningen onderscheid te maken door middel van verschillen in kleur en textuur. Gepoogd wordt de meer luxe-uitstraling te realiseren door toevoeging van een luifel (verzinkt staal) en door de pui in naturel hout uit te voeren. De keuze van deze oplossing is gebaseerd op twee uitgangspunten:

 1. Door de pui als totaal te accentueren en de luifel aan te brengen wordt het bouwblok opnieuw in de maat gezet;
 2. Verder is gekozen voor een meer natuurlijke materiaalbehandeling: puien van naturel hout (gelakt) en luifels van verzinkt staal. Dit moet het geheel een meer luxe- uitstraling geven en de pui als totaal-element moet er zo meer uitspringen.

AANDACHTSPUNTEN

Kleurkeuze
Naast het plegen van onderhoud wil men de woningen een eigen identiteit geven. De identieke uitstraling van de gebouwen maakt plaats voor een individuele keuze door toepassing van verschillende materialen. Door ongeveer in eenzelfde kleurtint te blijven, ontstaat variatie maar blijft de buurt een eenheid.

OVERIGE INFORMATIE