0

Het isoleren van gevels met houten binnenspouwbladen - 039

Het behalen van de beoogde (hoge) isolatiewaarde van gevels waarin houten binnenspouwbladen worden toegepast.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Isolatiedikte afstemmen op houtpercentage

Het houtpercentage van een segment kan worden bepaald met de formule:

Onder 'totale oppervlak hout' wordt verstaan: het oppervlak van stijlen en dorpels, inclusief extra regels en dorpels ten behoeve van kozijnen. Het kozijnbout zelf wordt buiten beschouwing gelaten.

Aan de hand van het houtpercentage en de λ-waarde van het toe te passen isolatiemateriaal kan vervolgens de benodigde isolatiedikte worden bepaald.
Doorgaans verstrekken de leveranciers van isolatiemateriaal tabellen waarmee op basis van de gevraagde Rc en het berekende houtpercentage de isolatiedikte kan worden afgelezen.
Opgelet: de in zulke tabellen aangegeven Rc-waarden hangen samen met de λ-waarde van het toe te passen isolatiemateriaal. Bij gebruik van isolatiemateriaal met een andere λ-waarde worden andere Rc-waarden verkregen.

2. Voorbeelden van Rc-waarden bij diverse constructies

Voorbeeld 1

Isolatie 200mm; Rm buitenzijde 0,00 m2∙K/W
Toeslagfactor 2% Toeslagfactor 5%
% hout Gedeclareerde lambdawaarde in mW/(m∙K) Gedeclareerde lambdawaarde in mW/(m∙K)
30 32 34 36 38 40 30 32 34 36 38 40
12 4,51 4,33 4,16 4,01 3,87 3,74 4,38 4,21 4,04 3,89 3,75 3,62
14 4,30 4,14 3,99 3,85 3,72 3,60 4,17 4,02 3,87 3,74 3,61 3,49
16 4,11 3,96 3,83 3,70 3,59 3,48 3,98 3,84 3,71 3,59 3,48 3,37
18 3,93 3,80 3,68 3,57 3,46 3,36 3,81 3,69 3,57 3,46 3,36 3,26
20 3,77 3,65 3,54 3,44 3,34 3,25 3,65 3,54 3,44 3,34 3,24 3,16
22 3,62 3,51 3,41 3,32 3,23 3,15 3,51 3,40 3,31 3,22 3,13 3,05
24 3,48 3,38 3,29 3,21 3,13 3,05 3,37 3,28 3,19 3,11 3,04 2,96

Figuur 2 HSB binnenspouwblad met gemetseld buitenblad.

Opbouw gevel:

 1. baksteen metselwerk, dikte 105 mm
 2. zwak geventileerde luchtspouw
 3. gevelsluitend element, bestaande uit gipsplaat, houten stijlen, dampremmende laag aan binnenzijde en dampdoorlatende waterkerende folie aan de spouwzijde
 4. hsb-element onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden is vervaardigd
 5. minerale wol met een λ-waarde van 0,037 W/(m.K)

Voorbeeld 2

Isolatie 180mm; Rm buitenzijde 0,28 m2∙K/W
Toeslagfactor 2%
% hout Gedeclareerde lambdawaarde in mW/(m∙K) Gedeclareerde lambdawaarde in mW/(m∙K)
30 32 34 36 38 40 30 32 34 36 38 40
8 4,84 4,62 4,42 4,25 4,08 3,93 4,69 4,48 4,30 4,12 3,96 3,82
10 4,61 4,42 4,24 4,08 3,93 3,80 4,47 4,29 4,11 3,96 3,82 3,69
12 4,40 4,23 4,09 3,93 3,80 3,67 4,27 4,10 3,95 3,81 3,68 3,56
14 4,22 4,06 3,92 3,79 3,67 3,55 4,09 3,94 3,81 3,68 3,56 3,45
16 4,04 3,91 3,78 3,66 3,55 3,45 3,92 3,79 3,67 3,55 3,44 3,34
18 3,88 3,76 3,64 3,54 3,44 3,34 3,77 3,65 3,54 3,43 3,33 3,24
20 3,74 3,63 3,52 3,42 3,33 3,24 3,63 3,52 3,42 3,32 3,23 3,15
22 3,60 3,50 3,41 3,32 3,23 3,15 3,49 3,40 3,30 3,22 3,14 3,06
24 3,47 3,39 3,30 3,21 3,14 3,06 3,38 3,28 3,20 3,12 3,05 2,97

Figuur 2 HSB binnenspouwblad met houten gevelbekleding.

Opbouw gevel:

 1. buitenbekleding: houten delen of beplating
 2. sterk geventileerde luchtspouw
 3. gevelsluitend element, bestaande uit gipsplaat, houten stijlen, dampremmende laag aan binnenzijde en dampdoorlatende waterkerende folie aan de spouwzijde
 4. hsb-element onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden is vervaardigd
 5. minerale wol met een λ-waarde van 0,037 W/(m.K)

ACHTERGROND

Houten binnenspouwbladen zijn zeer geschikt voor gevelisolatie; door de doosconstructie te verbreden kan namelijk gemakkelijk een dikkere isolatielaag worden aangebracht. Zulke binnenspouwbladen worden dan ook vaak toegepast voor het behalen van lagere EPC-waarden.
Helaas leidt dat soms tot teleurstellende resultaten - waarschijnlijk is dan te weinig rekening gehouden met het percentage hout in de constructie (zie figuur).
Hout geleidt warmte beter (en isoleert dus slechter) dan isolatiemateriaal: de warmtegeleidingscoëfficiënt λ van hout (voor houten binnenspouwbladen) is 0,120 W/(m.K), terwijl de λ-waarde van minerale wol voor gevelisolatie 0,037 W/(m.K) bedraagt.
Hout heeft in principe een negatieve invloed op de isolerende werking van de constructie: de warmteweerstand (Rc) is in belangrijke mate afhankelijk van het houtpercentage.

Figuur 3 Houten elementen voor binnenspouwbladen kunnen volledig worden gevuld met isolatiemateriaal. Dit heeft een grotere warmteweerstand dan de houten regels en dorpels in de constructie.

AANDACHTSPUNTEN

 • Raadpleeg de productinformatie van de leveranciers van isolatiematerialen.
 • De isolatiestroken moeten strak in het gevelelement worden aangebracht.
 • Gebruik ter bescherming van de isolatie in houten elementen een waterwerende, dampdoorlatende laag. Gaatjesfolie van dakconstructies voldoet niet. Aanbevolen wordt een laag met een zo hoog mogelijke dampdoorlatendheid (bijvoorbeeld md = 0,015 m of m < 10 [-]), zoals een spinvliesmembraan, geperforeerde folie of geïmpregneerd papier.
 • In de regel wordt het houten element geheel gevuld met isolatie; hogere isolatiewaarden zijn dan te bereiken met dikkere doosconstructies. Maar het is ook mogelijk om vóór het element een isolatiedeken aan te brengen. Hierdoor vermindert de invloed van het houtpercentage op de isolatiewaarde en kan met een geringere dikte dezelfde hoge isolatiewaarde Rc worden bereikt.
 • Houten binnenspouwbladen zijn met name geschikt voor dubo-projecten. Naast een hoge isolatie-waarde wordt met de toepassing van vurenhout het gebruik van een vernieuwbare en duurzaam geteelde grondstof bevorderd