0

Kwaliteitsborging bouwfysica en bouwtechniek - 475D

De eisen waaraan de gebouwschil en gebouwgebonden installaties moeten voldoen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Door de hogere eisen aan gebouwen en door de technische mogelijkheden zijn de verwachtingen van de eigenaar of gebruiker van een gebouw ook steeds hoger. De gebouwde kwaliteit moet daarom steeds verder blijven verbeteren. Om deze verwachtingen waar te maken wordt naar alle waarschijnlijkheid de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd.

Veel van de eisen uit het Bouwbesluit en andere regelgeving zijn eigenlijk bouwfysisch. Ze dienen bijvoorbeeld om het energieverbruik of geluidshinder te beperken. Ook installaties zijn een belangrijk onderdeel, hoewel die eigenlijk niet tot de bouwfysica behoren. De reden daarvoor is dat installaties veel invloed hebben op de bouwfysica. De drie onderwerpen die deze integraliteit tussen bouwfysica en installaties benadrukken, zijn de energieprestatie, de milieuprestatie en de kwaliteitsborging.

Dit infoblad biedt een beknopte introductie in de vernieuwde wereld van bouwfysica en bouwtechniek en de relatie tot wijzigingen in de wetgeving en kwaliteitsborging.

De SBRCURnet Infobladen bieden praktische handvatten en kaders die bouwprofessionals vooruit helpen een juiste stap te zetten richting praktische en duurzame bouwoplossingen.


DOWNLOAD HET INFOBLAD ALS GRATIS PDF