0

Maximale loopafstand tot uitgang subbrandcompartiment - 470D

Om bij brand veilig te kunnen vluchten uit een bouwwerk, stelt het Bouwbesluit 2012 onder andere eisen aan de maximale loopafstand die mag worden afgelegd door de rook tot aan een brand/rookscheiding. Na deze scheiding krijgt de vluchtroute doorgaans een bepaalde beschermde status.

Rook van brand is giftig bij inademing. Ongecontroleerde rookverspreiding is een gevaar voor de veiligheid van personen binnen een gebouw. Om een veilige ontvluchting mogelijk te maken, worden in het Bouwbesluit daarom eisen gesteld aan de maximaal af te leggen loopafstand binnen een ruimte die zich bij brand met rook kan vullen: het subbrandcompartiment. Ook aan de bereikbaarheid van gebruiksgebieden in een gebouw door hulpverleningsdiensten en aan de doelmatige inzet van blusmiddelen stelt het Bouwbesluit eisen. Hier wordt niet nader op ingegaan in dit infoblad. In dit infoblad wordt ingegaan op de begrippen loopafstand, gecorrigeerde loopafstand en klimlijn.

DOWNLOAD INFOBLAD ALS GRATIS PDF