0

Ontwerpen van vijverdaken - 289

Het ontwerpen van een duurzame en waterdichte afwerking van een vijverdak.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

4 aanbevelingen

Voor het ontwerpen van een duurzame en waterdichte afwerking van een vijverdak gelden de volgende vier aanbevelingen.

  1. Zorg voor volledig gekleefd dakbedekkingssysteem.
  2. Kies voor tweelaags bitumen dakbedekkingssysteem met extra EPDM-toplaag.
  3. Bepaal het risico op mechanische beschadiging.
  4. Houd de vijverafdichting gescheiden van de waterdichte laag.

1. Zorg voor volledig gekleefd dakbedekkingssysteem
Bij het ontwerp van een vijverdak speelt de duurzaamheid en de volledige waterdichtheid van het dak een grote rol. Wanneer er tijdens de gebruiksfase van een vijverdak lekkage ontstaat, dan verloopt het opsporen van het lek zeer moeizaam. De waterdichte laag ligt immers altijd onder water. Dit betekent dat het onderzoek naar en het herstel van de schade aan de waterdichte laag kostbaar is. Dit onderzoek kan zelfs leiden tot een verhoudingsgewijs zeer grote, zo niet onherstelbare schade aan de vijver.
Wanneer de dakbedekking los is gelegd (dus niet gekleefd) dan verspreidt het water zich bij lekkage onder de dakbedekking en is veel lastiger traceerbaar. De lekkage wordt namelijk pas zichtbaar op plaatsen waar een opening in de onderconstructie aanwezig is. Met name bij het toepassen van niet-gesloten isolatiematerialen kan de isolatie zeer veel vocht opnemen en kan het uiteindelijk noodzakelijk zijn het volledige vijverdak te vervangen. Om dat te voorkomen én om de kans op lekkages te minimaliseren, wordt daarom geadviseerd te kiezen voor een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem op een gesloten ondergrond. Bij ongeïsoleerde daken moet men rechtstreeks op de betonnen onderconstructie kleven. Bij geïsoleerde daken moet dan cellulair glas worden toegepast. Het cellulair glas wordt volledig op de onderconstructie gekleefd, waarna vervolgens de dakbedekking volledig op het cellulair glas wordt gekleefd.

Watervaldak met vijverbakken in het hart van het nieuwe Stadskantoor Goes. Epdm toplaag volledig gekleefd op cellulair glas (Kompaktdak van Foamglas).

2. Kies voor tweelaags bitumen dakbedekkingssysteem met een EPDM-toplaag
Voor het verkrijgen van een duurzame waterdichte afwerking met een goede weerstand tegen mechanische beschadigingen geldt het volgende advies. Breng op de ondergrond eerst een tweelaags bitumen dakbedekkingssysteem aan. Beide lagen hebben een drager van polyester of van een polyester-glas combinatie. Breng tenslotte op dit dakbedekkingsysteem een extra toplaag aan van EPDM-dakbanen, volledig gekleefd op de bitumen ondergrond. Denk aan EPDMmet een sbs-cachering of een zelfklevende EPDM.
* sbs-cachering: Styreen Butadieen Styreen. Dit is een rubberachtige kunststof (elastomeer) die elastisch is en bij omgevingstemperaturen zeer soepel en buigzaam.

3. Bepaal het risico op mechanische beschadiging
Wanneer een dakvijver in een zone ligt die voor het publiek vrij toegankelijk is, dan moet het risico op een mechanische beschadiging van de dakbedekking worden geïnventariseerd. Soms bestaat er het risico dat zware en/of scherpe voorwerpen in de vijver worden gegooid. In dat geval wordt geadviseerd om in plaats van een EPDM-toplaag te kiezen voor een toplaag van gietasfalt.

4. Houd de vijverafdichting gescheiden van de waterdichte laag
Wanneer een dakvijver wordt gecombineerd met bijvoorbeeld een tuindak, dan kan de vijverafdichting worden gescheiden van de waterdichte laag. De waterdichte laag en de drainagelaag lopen dan door onder de daktuin en de dakvijver.

ACHTERGROND

Platte daken krijgen steeds vaker een andere functie. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door regelgeving en overheidsbeleid op het gebied van meervoudig ruimtegebruik. Daarnaast ontdekken ook gebouweigenaren de nieuwe mogelijkheden van het platte dak. In de afgelopen jaren zijn er vele projecten uitgevoerd waarbij het platte dak – naast de scheidende functie tussen het binnen- en het buitenklimaat – tevens een gebruiksfunctie kreeg. Zo zijn platte daken in gebruik als dakterras, parkeerdak, sportveld, tuin of zelfs als plein.
Een nieuwe trend is het gebruik van het platte dak als vijver, al of niet met een trapsgewijze waterval. De permanente waterbelasting op het dak die hiervan het gevolg is, brengt risico's met zich mee ten aanzien van de waterdichtheid. Ook tijdens de uitvoering speelt de waterdichtheid een belangrijke rol, omdat er dan bouwactiviteiten plaatsvinden op de inmiddels aangebrachte waterdichte afwerking. Soms blijkt dat het dak niet waterdicht is nádat de vijver in gebruik is genomen en eventueel is ingericht met planten. Het opsporen van de inwateringspunten is dan vaak zeer moeilijk en het herstel heeft dan ook grote financiële consequenties. Bij vijverdaken speelt een duurzame waterdichtheid van het dak, en het ontwerp daarvan, dus een zeer belangrijke rol.

AANDACHTSPUNTEN

  • Ontwerp een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem op een gesloten (lees: waterdichte) ondergrond.
  • Gebruik bij geïsoleerde dakbedekkingssystemen uitsluitend een gesloten isolatiemateriaal, zoals cellulair glas, waarbij alle lagen onderling volledig zijn gekleefd.
  • Pas dakbedekkingsmaterialen toe die zijn afgestemd op de toepassing in vijverdaken. De dakbedekking moet aantoonbaar bestand zijn tegen zowel een permanente waterbelasting als eventueel in het vijverwater aanwezige stoffen en beplantingen.
  • Wanneer in de vijver vissen worden uitgezet, dan mag de waterdichte afwerking niet schadelijk zijn voor deze vissen. Bovendien moeten de vissen de afwerking niet kunnen beschadigen.
  • Kies bij voorkeur voor een tweelaags, volledig gekleefd bitumen dakbedekkingssysteem met een extra toplaag van epdm-dakbanen die ook weer volledig zijn gekleefd.
  • De dakbedekking kan tevens als vijverbekleding fungeren. Een alternatieve oplossing is om de vijverafdichting te scheiden van de waterdichte laag.

OVERIGE INFORMATIE